Duurzaamheid, energie en klimaat

De Nederlandse politiek heeft een doel vastgesteld: in 2030 stoten we in Nederland bijna de helft (49%) minder broeikasgassen uit dan we in 1990 deden. Het Klimaatakkoord gaat over de maatregelen die we de komende jaren nemen om dit doel te halen. In 2019 tekenden Nederlandse overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties het nationaal klimaatakkoord.

De maatregelen zijn per sector tot stand gekomen. Er is onderscheid gemaakt in de sectoren Industrie, Landbouw en landgebruik, Gebouwde omgeving, Mobiliteit en Elektriciteit. In elke sector worden dus maatregelen genomen die elk een steentje bijdragen.