Circulaire economie

De Reimerswaal is een mooie gemeente om te wonen, te werken en te bezoeken. Om zo te blijven is het belangrijk om goed voor onze gemeente te zorgen. Reimerswaal zet zich daarom in voor een circulaire gemeente, waar we willen dat grondstoffen en materialen niet verloren gaan.

Wat is een circulaire gemeente?

In een circulaire gemeente gebruiken we grondstoffen en materialen telkens opnieuw. Zo voorkomen we verspilling en sluiten we de kringlopen. We leren om meer te doen met minder. De waarde van grondstoffen wordt zoveel mogelijk behouden tijdens de hele levensloop van een product: van ontwerp tot afdanking. Hiervoor is een verwerkingsladder ontworpen en opgenomen in onze strategie, die weergeeft welke verwerkingsopties de voorkeur dienen boven andere. Een aantal voorbeelden:

  • Afwijzen, heroverwegen en verminderen hebben betrekking op veranderend gebruik en ontwerp van het product. Dit gaat bijvoorbeeld om het vermijden van plastic bekertjes, het delen van auto’s of het produceren van dezelfde middelen met minder nieuwe grondstoffen.
  • Hergebruiken, repareren, renoveren en herfabriceren hebben betrekking op de gebruiksfase van het product. Deze zijn erop gericht de levensloop zoveel mogelijk te verlengen. Hier spelen kringloopwinkels en reparatiecentra een rol.
  • Herbestemmen, recyclen en herwinnen beslaan het einde van de levensduur van het product: onderdelen ervan kunnen worden herbestemd, materialen gerecycled en als laatste optie is er verbranding met energieterugwinning.

Het doel

Op weg naar een volledig circulaire economie in 2050 volgen we de doelstellingen van het Rijk om in 2030 50% minder primaire grondstoffen te gebruiken.