Duurzame mobiliteit

In Reimerswaal vormt de mobiliteit een aanzienlijk aandeel (meer dan de helft) in het energiegebruik. Reimerswaal is vanuit zijn ligging een doorvoergemeente in personen en vrachtverkeer en scheepvaart. Daarbij komt dat onze foodsector vele logistieke bewegingen kent. Inzet op mobiliteit gaat dus aanzienlijk bijdragen in het reduceren en verduurzamen van het energieverbruik en het reduceren van het CO2 uitstoot in Reimerswaal.

In het RAL-ZW (regionale aanpak laadinfrastructuur Zuidwest) is opgenomen dat iedere gemeente gestimuleerd wordt om een laadvisie en plaatsingsbeleid voor laadpalen op te stellen. In het RES Zeeland is op het gebied van mobiliteit afgesproken om in 2030 een CO2-reductie 55-60% te behalen en in 2050 een zogeheten ‘zero emissie mobiliteitssyteem’ te hebben.

In 2023 wordt door de gemeente Reimerswaal een laadvisie opgesteld voor de gemeente. In de laadvisie staat vermeld welke voorbereidingen en kansen de gemeente ziet om in de (nabije) toekomst verduurzaming van de mobiliteit voor inwoner en ondernemer mogelijk te maken. De verwachting is dat de laadvisie in november/december van 2023 zal worden afgerond. 

Voor het plaatsen van laadpalen om elektrische auto’s op te laden kan er bij de gemeente Reimerswaal een aanvraag worden gedaan. Via onderstaande link kunt u meer informatie vinden voor het aanvragen van een laadpaal voor uw elektrische auto.

Oplaadpalen, elektrisch vervoer | Gemeente Reimerswaal