Zeeuws Energie Akkoord (RES), Transitievisie Warmte

Om de doelen van het nationaal klimaatakkoord te halen is Nederland opgedeeld in dertig regio's. De Regionale energiestrategie (RES) is de Zeeuwse uitvoering van het mondiale en landelijk klimaatakkoord. Parijs op z’n Zeeuws.

In onze energiestrategie geven we weer hoe we de klimaat- en energiedoelen in Zeeland gaan invullen en gaan halen. Zeeland heeft van nature veel te bieden als het gaat om energie. We hebben de zon, het water, de wind en het getij.

In februari 2020 is de eerste Zeeuwse RES 1.0 opgeleverd. Deze RES is in mei 2020 door onze gemeenteraad vastgesteld. 

Schone warmte voor Zeeland

De Zeeuwse gemeenten willen werk maken van een energie- en klimaatneutraal Zeeland in 2050. Dat betekent dat er op Zeeuws grondgebied evenveel energie wordt opgewekt als gebruikt en dat alles wat er in Zeeland gebeurd, hoe we wonen, werken en leven, vrijwel geen CO2-uitstoot heeft en niet bijdraagt aan klimaatverandering. Met in 2030 en 2050, respectievelijk 49% en 95% CO2-uitstoot vermindering als doel.

In en rondom ons huis gebruiken we dagelijks energie. Stroom om het licht aan te doen, brandstof om ons te verplaatsen en aardgas om het huis te verwarmen en warm water uit de kraan te laten komen. Dat aardgas, daar willen we van af. Bij het gebruik van aardgas, komt namelijk ook CO2 vrij. Maar naast de CO2-uitstoot zijn er meer nadelen aan aardgas. Het raakt simpelweg op, het zorgt voor ellende in Groningen, en door de verbranding van aardgas warmt de planeet op. We weten dat dat voor nog veel meer narigheid gaat zorgen zoals stijging van de zeespiegel, zware regenval en hittegolven. Dat is niet goed voor onze samenleving, onze economie en ons land.

Hoe krijgen we de verandering naar schone warmte voor elkaar?

We willen het gebruik van fossiele brandstoffen zoals aardgas een halt toe roepen. En omschakelen naar het gebruik van schone warmtebronnen. Daarvoor moeten we deze schone warmtebronnen eerst ontwikkelen. Maar welke bronnen we kunnen gebruiken en hoe we daarmee uiteindelijk onze woningen verwarmen, warm kunnen blijven douchen en kunnen koken moet nog worden uitgezocht. Met een Transitievisie Warmte onderzoekt de gemeente op hoofdlijnen welke mogelijkheden er zijn en in welke wijken en buurten het logisch is om als eerste te starten met het werken aan schone warmtebronnen. We kijken daarbij ook naar andere plannen. Bijvoorbeeld de vervanging van het riool of onderhoud van de woningcorporatie aan haar gebouwen.

Reimerswaal aardgasvrij

De Transitievisie warmte is op 23 november 2021 vastgesteld door de gemeenteraad.
 
Wilt u meer weten over welke optie naar aardgasvrij het beste past bij uw buurt of wijk? Ga dan naar Transitievisie Warmte adressentool Zeeland. U kunt hier aan de hand van uw woonplaats, straatnaam en huisnummer nazoeken welke optie naar aardgasvrij het beste bij uw buurt past en geeft hierover een korte uitleg.