Duurzaam ondernemen

Energiebesparing bij MKB en kantoren

Vanuit de RES Zeeland is het Expertplatform opgericht. Dit platform bestaat uit experts op het gebied van energiebesparing en optimalisatie van productieprocessen. Het Expertplatform kan advies en begeleiding op dit vlak bieden. Een kennismakingsgesprek is kosteloos.

Kijk hier voor meer informatie.

Energiebesparingsplicht

De energiebesparingsplicht verplicht bedrijven vanaf een bepaald energieverbruik om maatregelen te treffen die leiden tot verduurzaming. Dit omvat de volgende maatregelen:

  • Energiebesparingsmaatregelen
  • Maatregelen voor het produceren van hernieuwbare energie
  • Maatregelen voor het vervangen van een energiedrager die leiden tot een lagere emissie van CO2

Bedrijven met een energieverbruik vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ gas zijn verplicht alle energiebesparende maatregelen te treffen die binnen een periode van 5 jaar worden terugverdiend. Bij een verbruik vanaf 200.000 kWh of 75.000 m³ kan een bedrijf worden verplicht onderzoek te (laten) doen naar mogelijke energiebesparende maatregelen, als geconcludeerd wordt dat een bedrijf niet voldoet aan de energiebesparingsplicht. 

Voor bedrijven met zeer grote verbruiken (vanaf 10 miljoen kWh elektriciteit of 170.000 m³ gas) of waarvoor onder de Omgevingswet het Rijk de milieuregels bepaalt, geldt een onderzoeksplicht voor de activiteit gebonden maatregelen. Op hoofdlijnen houdt dit in dat moet worden onderzocht welke verduurzamende maatregelen er genomen kunnen worden, wat de terugverdientijd zou zijn en wat voor uitvoeringsplan daarbij hoort. 

Om te kunnen monitoren en handhaven op de energiebesparingsplicht, is de informatieplicht in het leven geroepen. Dit verplicht bedrijven om te rapporteren over het energieverbruik en de (niet) uitgevoerde verduurzamende maatregelen. Elke 4 jaar worden bedrijven geacht een rapportage in te dienen. Hetzelfde geldt voor bedrijven met een onderzoeksplicht. De volgende rapportages moeten uiterlijk 1 december 2023 ingediend worden. 

Kijk hier voor meer informatie.

Voordelig investeren

Als ondernemer heeft u meerdere mogelijkheden om voordelig te investeren in verduurzaming. Zo zijn er verschillende regelingen waardoor u fiscaal voordeel heeft bij dergelijke investeringen. Als u wilt investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen en technieken kunt u gebruik maken van de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige milieu-investeringen (Vamil). Met de MIA kunt u gebruik maken van een investeringsaftrek die op kan lopen tot 45% van het investeringsbedrag. Met de Vamil kunt 75% van de investeringskosten afschrijven, op een zelf gekozen tijdstip. 

Kijk hier voor meer informatie. 

Wilt u investeren in bedrijfsmiddelen die uw CO²-uitstoot verminderen of energiezuiniger zijn, of in duurzame energie? Dan kunt u gebruik maken van de Energie-investeringsaftrek (EIA). Hiermee kunt u 45,5% van de investeringskosten aftrekken van de winst, zodat uw fiscale winst lager wordt. 

Kijk hier voor meer informatie. 

Subsidies

Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemers (RVO) kunt u gebruik maken van de Subsidie- en financieringswijzer voor meer informatie over beschikbare subsidies voor verduurzaming van uw bedrijfsvoering.