Ontwikkeling windpark Ze-Bra grens Reimerswaal en Woensdrecht

Op de grens van Zeeland en Brabant staan 19 windmolens van Zeeuwind, Lindewind en Eneco. Ze staan op drie verschillende plekken; windpark Anna-Mariapolder (16 turbines), twee windmolens bij het plaatsje Bath en een windmolen aan de Grindweg (Woensdrecht). Deze molens zijn aan vervanging toe en bovengenoemde organisaties (initiatiefnemers) willen hier één overzichtelijk park van maken: windpark Ze-Bra. De initiatiefnemers en vertegenwoordiging vanuit de gemeenten Woensdrecht en Reimerswaal brengen omwonenden graag op de hoogte van de laatste stand van zaken rondom dit project.

Meer informatie

Voor meer informatie of het indienen van vragen kunt u contact opnemen met Raymond Berger van Eneco, via e-mail: Raymond.Berger@eneco.com of telefonisch: 06-23280393.

Achtergrond

Sinds 2014 onderzoeken Eneco, Lindewind en Zeeuwind de mogelijkheid om een nieuw windpark te realiseren op de grens van de gemeenten Reimerswaal en Woensdrecht. In eerste instantie richtte de zoektocht zich op locaties binnen de gemeente Reimerswaal maar vanaf eind 2019 is ook de gemeente Woensdrecht in beeld. Inmiddels is het een gezamenlijk project geworden waarbij zowel de gemeenten Reimerswaal als Woensdrecht invulling willen geven aan hun duurzaamheidsambities, waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met de omgeving.

Proces

Voor de aanleg van de windmolens zijn verschillende vergunningen nodig. Deze vergunningaanvragen zijn op 12 februari 2021 ingediend. Een onderdeel hiervan is een zogenaamd MER (milieueffectrapport). In deze MER wordt beschreven, onder andere aan de hand van verschillende onderzoeksresultaten, hoe is gekomen tot de posities van de windturbines. De ingediende vergunningaanvragen worden op dit moment getoetst door de gemeenten en de andere betrokken overheden, zoals de provincies, de waterschappen en Rijkswaterstaat. Zodra de planning van de verdere besluitvorming definitief is, wordt deze met u gedeeld via deze website. 

Windpark Ze Bra

Project windpark Ze-Bra

De bestaande twee windmolens in Bath, de zestien windmolens in Anna-Mariapolder en de windmolen aan de Grindweg zullen volgens het plan verwijderd worden. In plaats daarvan willen de initiatiefnemers een nieuw windpark ontwikkelen dat voor een deel in Zeeland en voor een deel in Noord-Brabant ligt, vandaar de naam Ze-Bra. Het nieuwe windpark zal aansluiten op de bestaande windparken Kreekraksluizen en Kabeljauwbeek. Het hele plan omvat in totaal zestien windmolens, veertien daarvan staan in Reimerswaal en vijf in Woensdrecht. Bent u benieuwd hoe het windpark eruit komt te zien? In de visualisaties op de website van de initiatiefnemers: Windpark Ze-Bra | Eneco is vanuit verschillende hoeken te zien hoe het landschap eruit komt te zien wanneer de turbines volgens de huidige plannen worden gerealiseerd.

Informatie

Voor de omwonenden van het nieuwe windpark organiseerden de initiatiefnemers verschillende informatiebijeenkomsten. Deze vonden plaats in februari en juni 2021. De bijeenkomsten zijn terug te zien op de website van de initiatiefnemers: Windpark Ze-Bra | Eneco. Hier vindt u nog meer informatie over het windpark.

Fotopunt 14

Foto windpark Zebra, Ossendrecht

Fotopunt 15

Foto windpark Zebra Ossendrecht

Kunt u de pdf niet lezen? Neem dan contact op met ons via gemeente@reimerswaal.nl of bel 14 0113.