Zienswijze indienen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal maken bekend dat het ontwerp van de vergunningen en toestemmingen, inclusief de aanvragen en bijbehorende milieueffectrapportage (MER), die nodig zijn voor de bouw van het Windpark ZE-BRA van donderdag 29 juli 2021 tot en met donderdag 9 september 2021 ter inzage liggen.

Gedurende deze periode heeft iedereen, dus ook alle inwoners uit zowel de gemeente Reimerswaal als de gemeente Woensdrecht, de mogelijkheid om een zienswijze over het ontwerp van deze vergunningen en toestemmingen, de verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad en het MER naar voren te brengen.

U kunt uw zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal. Het indienen van een zienswijze kan mondeling of schriftelijk. Het indienen van een zienswijze via e-mail is niet mogelijk.

Het adres waarnaar u een schriftelijke zienswijze kunt sturen is:
College van burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal
Postbus 70
4416 ZH KRUININGEN

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken.

U kunt de ontwerpbesluiten, de aanvragen inclusief het MER inzien via internet: www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plan kent de identificatienummers: voor Reimerswaal: NL.IMRO.0703.BGRWBVLZebra-ON01 en voor Woensdrecht NL.IMRO.0873.BUITxOV213xHERZx34-ON01

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Arkesteijn van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling van de gemeente Reimerswaal. De heer Arkesteijn is bereikbaar via ons centrale telefoonnummer 14 0113 of via ons e-mailadres windparkzebra@reimerswaal.nl.

Windpark ZE-BRA

windmolens ZeBra