Reconstructie Ter Weel

Algemeen

Na de nieuwbouwwoningen van Beveland Wonen aan de H.A. Fonteinestraat in Krabbendijke zijn we van plan om de inrichting rondom Ter Weel en omgeving te reconstrueren. De ronde parkeerterreinen zijn niet praktisch en voor beheer en onderhoud zijn de parkeerterrein moeilijk te onderhouden. Door de trottoirs in een opvallende kleur uit te voeren, willen we meer aandacht geven aan de voetgangers. Ook zijn we van plan om de omgeving klimaatbestendiger in te richten. In dit project willen we zo veel mogelijk bomen behouden en is er ruimte voor aanplant van nieuwe bomen.

H.A. Fonteinestraat

We zijn van plan om voorlangs een gedeelte van de nieuwe woningen, een rijbaan met haakse parkeervakken te realiseren. De parkeervakken worden gemaskeerd door een ‘losse’ haag. De rijbaan wordt in een nieuwe rode betonnen straatsteen (gelijk aan een gebakken steen) uitgevoerd. De parkeervakken worden bestraat met een nieuwe zwarte dubbelklinker.

Het gele voetpad zal met trottoirtegels worden uitgevoerd. Voorlangs de overige nieuwe woningen wordt een voetpad van grijze betontegels gelegd. Op de erfscheidingen wordt een betonband aangebracht. Daarnaast komt er gras, begroeiing en bomen. De monumentale boom naast Dorpsstraat 124 blijft behouden. Dit geldt ook voor de notenboom midden in het bestaande parkeerterrein.

Naast de woningen in de H.A. Fonteinestraat blijven de parkeervakken behouden. De parkeervakken worden gemaskeerd met een haag. Tussen de woningen en de parkeervakken wordt gazon ingezaaid en worden bomen geplant.

Lichtmasten zullen volgens tekening worden aangebracht.

Afvalcontainer-opstelplaatsen H.A. Fonteinestraat

Voor de ene helft van de woningen is dit t.h.v. Dorpsstraat 124, voor de andere helft van de woningen geldt dat de afvalcontainers in de Poststraat kunnen worden opgesteld.

Parkeerterrein naast Willem Kosterlaan 2

Naast Willem Kosterlaan 2 zijn we van plan om het ronde parkeerterrein rechthoekig te maken, wat beheer en onderhoud aan het parkeerterrein makkelijker maakt.

Naast Willem Kosterlaan 2 is met de toegang tot de poort rekening gehouden. De uitritten van het parkeerterrein worden uitgevoerd met een visuele taludmarkering. Het worden geen drempels. Het parkeerterrein wordt gemaskeerd middels een ‘losse haag’. De rijbaan zal in een nieuwe rode betonnen straatsteen (gelijk aan een gebakken steen) worden uitgevoerd. De parkeervakken worden met nieuwe zwarte dubbelklinkers worden aangelegd. Ter plaatse van één uitrit zal een boom gerooid worden,  overige bestaande bomen blijven behouden. Er is voldoende ruimte in de omgeving om een nieuwe boom terug te plaatsen.

Rondom het parkeerterrein wordt gras ingezaaid, vanwege aanwezige wortelonkruiden. Graag verwijs ik u hiervoor ook door naar de kop openbaar groen. Tussen Ter Weel en het parkeerterrein zal gras met bloembollen worden gerealiseerd. Vanwege de biodiversiteit en de bloembollen zal dit stuk gras/bloembollen minder intensief gaan worden gemaaid.

De lichtmasten worden volgens de tekening geplaatst.

'Rondje' voor Ter Weel

Het rondje voor de hoofdingang van Ter Weel zal door het toepassen van nieuwe grijze bestrating als pleintje worden ingericht. Door het voetpad door te laten lopen, willen we de weggebruiker attenderen op de voetgangers. De taludmarkering in de Willem Kosterlaan wordt verhoogd, dit om de snelheid op het pleintje te verminderen. De taludmarkering in de H.A. Fonteinestraat is slechts visueel.

Impressie materialen

Betonklinkers rijbaan (afb 1&2) - trottoirtegel - dubbelklinker parkeervakken

Wadi

Om de omgeving klimaatbestendiger te maken willen we een wadi tussen de Willem Kosterlaan en H.A. Fonteinestraat realiseren. Bij hevige regenval in een korte tijd creëren we hiermee een ‘tijdelijke’ buffer voor wateropvang. De openbare ruimte wordt zo aangelegd, dat er oppervlakkige afstroom richting de wadi mogelijk is. Nadat het riool leeg loopt, zal ook de wadi leeglopen.

De bestaande notenboom blijft behouden. Bij de notenboom zal een zitje (van bankjes, keien en betonnen poefjes) van halfverharding worden gecreëerd. Op de kop van de wadi zal gras met bloembollen worden gezaaid. Vanwege de biodiversiteit en de bloembollen zal de wadi minder intensief gaan worden gemaaid.

Openbaar groen

In de bestaande plantsoenen groeien wortelonkruiden. Het is sinds 2017 niet meer toegestaan om onkruidbestrijdingsmiddelen te gebruiken in het onderhoud van het openbaar groen. Sommige onkruiden zijn extra lastig te bestrijden, de zogenaamde wortelonkruiden zoals Haagwinde, Zevenblad, Heermoes en Strekgras.

De gemeente pakt wortelonkruiden aan door plantsoenen een periode in te zaaien met gras. Door het vak gedurende een periode te maaien, worden de wortelonkruiden uitgeput. De grasperken worden later beoordeeld. Daar waar mogelijk en gewenst, zal op termijn opnieuw beplanting worden aangebracht.

Deze manier van onkruid bestrijden willen we ook in de H.A. Fonteinestraat en Willem Kosterlaan gaan toepassen. Enkele stukjes, waar geen wortelonkruiden groeien, zullen we wel inplanten. Het inplanten gebeurt in de periode november-december 2023, zodat de beplanting de meeste kans van overleven heeft.

Impressie bloeiperiodes

Bloeiperiodes februari-april en mei-juni