Werk in uitvoering

Werkzaamheden en wegafsluiting Slotstraat in Kruiningen

Vanaf woensdag 17 november t/m 24 december 2021 wordt gestart met riool- en bestratingswerkzaamheden in de Slotstraat in Kruiningen. Het verouderde riool ter hoogte van de huisnummers 1 t/m 17 wordt vervangen. De stoepen en rijbaan krijgen nieuwe bestrating. De verkeerssituatie blijft bijna gelijk aan de huidige situatie. Wat betreft de inrichting wordt deze gelijk aan het eerder vervangen deel ter hoogte van Slotstraat 48 t/m 98.

Tijdelijke afsluiting tijdens werkzaamheden

Het werkgebied wordt tijdens de werkzaamheden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Er worden voorzieningen getroffen om de woningen per voet bereikbaar te houden.

Meer informatie

Door de werkzaamheden kan er enige verkeershinder en geluidsoverlast zijn. We proberen dit zoveel mogelijk te beperken en hopen op uw begrip hiervoor. 
Voor vragen of opmerkingen met betrekking tot de uitvoering kunt u zich richten tot de heer A. Riedijk van Riedijk Bestratingen, telefoonnummer 06 22933341. Voor overige vragen kunt u contact opnemen met de heer M. Walhout van de afdeling Gemeentewerken, telefoonnummer 14 0113. 

Hoofdweg Rilland

Vanaf maandag 6 september start aannemer KWS met de herinrichting van de Hoofdweg in Rilland.

Tijdens de werkzaamheden is de Hoofdweg afgesloten voor doorgaand verkeer. Om sluipverkeer via de Adriaan Butijnweg tegen te gaan, is ervoor gekozen nog een aantal straten af te sluiten:

  • de Kreekestraat
  • de Mairestraat
  • de Veste
  • de Vinkenissestraat (deel tussen Hoofdweg en Adriaan Butijnweg)

Zie hiervoor ook onderstaande tekening.

De doorsteek Vluchtenborch – Vliedberg wordt continue opengesteld tijdens uitvoering fase 1 en 2 (t/m medio december). Daarna kan het verkeer van en naar wijk Werfkampen weer via de Oostkilstraat rijden.

Voor vragen over de uitvoering kunt u contact opnemen met de heer J. Gabriels van KWS Infra, bereikbaar op telefoonnummer 06 25761223. Voor overige vragen met de heer R. Klein van de gemeente Reimerswaal, bereikbaar via telefoonnummer 14 0113.

Herinrichting Hoofdweg

Werkzaamheden woonrijp maken Berkellaan in Hansweert

Vanaf 30 augustus vinden werkzaamheden plaats in de Berkellaan, Vechtlaan en IJssellaan in Hansweert. De rijbaan en rabbatstrook (kantstrook van ander materiaal en/of kleur langs rijbaan) worden definitief aangelegd.
De kruisingen Berkellaan-Vechtlaan en IJssellaan-Vechtlaan worden geaccentueerd. Daarnaast zullen de wadi’s worden aangepast. Een wadi bergt regenwater en zuivert het, waarna het water infiltreert in de ondergrond. Zo helpt de wadi tegen wateroverlast en droogte.
Om deze werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren, worden genoemde straten in fasen afgesloten voor al het gemotoriseerd verkeer.
Tijdens de werkzaamheden is er verkeershinder maar de aanliggende woningen blijven te voet bereikbaar.

Voor vragen over de uitvoering kunt u contact opnemen met de heer J. Sinke van JBS Infra B.V. uit Krabbendijke, bereikbaar op telefoonnummer 0651 607469. Voor overige vragen met de heer M. Walhout van de gemeente Reimerswaal, bereikbaar via telefoonnummer 14 0113.