Werk in uitvoering

Werkzaamheden hoofdriolering Van Klinkenbergstraat - Waghtoplein

De huidige hoofdriolering in de Van Klinkenbergstraat en het Waghtoplein verkeert in een verouderde staat en is aan vervanging toe. Daarnaast is gebleken dat deze straat op een aantal plaatsen gevoelig is voor wateroverlast bij hevige neerslag, dit wordt bevestigd door meldingen vanuit deze straat.  De gemeente heeft het voornemen om het hoofdriool en de huisaansluitingen tot aan de erfgrens te vervangen door een gescheiden riolering waarbij hemelwater apart afgevoerd wordt van het vuilwater. Naast de rioleringswerkzaamheden zal de straat worden voorzien van nieuwe verhardingsmaterialen en zal het wegprofiel in een v-vorm aangelegd worden. Door dit aangepaste wegprofiel kan er meer water geborgen worden én kan het overtollige regenwater gestuurd worden naar een plek waar het geen overlast veroorzaakt. Verder is er gekeken naar meer parkeerruimte in combinatie met boomgroei vakken ter plaatse van de groenstrook in de Van Klinkenbergstraat.

Voor de voorgenomen maatregelen moeten er werkzaamheden verricht worden in de openbare ruimte. De uit te voeren werkzaamheden vinden plaats vanaf het kruispunt Ten houtestraat tot en met het Waghtoplein. Het werkgebied zal ten tijde van de werkzaamheden in fases afgesloten worden voor doorgaand verkeer. Er zullen voorzieningen worden getroffen om de woningen per voet bereikbaar te houden.

De start van de werkzaamheden staat begin juni op de planning en zullen naar verwachting tot september duren. Tijdens de bouwvakantie zullen er geen werkzaamheden worden uitgevoerd. Van de uitvoerende partij ontvangt u een brief waar u op de hoogte gesteld wordt van de fasering en planning. Door de werkzaamheden kan er enige verkeershinder en geluidsoverlast zijn. We proberen dit zoveel mogelijk te beperken en hopen op uw begrip hiervoor.

Voordat wij tot uitvoering overgaan, stellen wij u in de gelegenheid om te reageren op het voorgestelde ontwerp. Een tekening van de situatie kunt u hier onder downloaden. Reacties op het ontwerp kunt u sturen naar gemeente@reimerswaal.nl onder vermeldingen van rioolwerkzaamheden Van Klinkenbergstraat. Telefonisch kunt u contact opnemen met de heer Sinke van de afdeling gemeentewerken. Hij is bereikbaar via ons algemene telefoonnummer 0113 395 000. 

Verder zullen in opdracht van de gemeente Reimerswaal, voorafgaand aan de werkzaamheden, bouwkundige opnames gemaakt worden van de woningen grenzend van de projectlocatie. Hiervoor ontvangt u een brief van de uitvoerende partij. U bent vrij om hieraan mee te werken.

Reconstructie Ter Weel e.o.

Rioolvervanging A. Butijnweg Rilland

Werkzaamheden hoofdriolering Van Randwijckstraat - Van Tienhovenstraat - Meulemeesterstraat

De huidige hoofdriolering in de Van Randwijckstraat, de Van Tienhovenstraat en de Meulemeesterstraat verkeert in een verouderde staat en is aan vervanging toe. De gemeente heeft het voornemen om het hoofdriool en de huisaansluitingen tot aan de erfgrens te vervangen door een gescheiden riolering waarbij hemelwater apart afgevoerd wordt van het vuilwater. Naast de rioleringswerkzaamheden zal de straat worden voorzien van nieuwe verhardingsmaterialen. De rijbaan van de Van Randwijckstraat zal iets worden verbreed in verband met de ruimte voor onder andere de vuilniswagen. Verder is gekeken naar meer parkeerruimte en ruimte voor groen in de Van Tienhovenstraat.

Voor de voorgenomen maatregelen moeten er werkzaamheden verricht worden in de openbare ruimte. Het werkgebied zal ten tijde van de werkzaamheden in fases afgesloten worden voor doorgaand verkeer. Er zullen voorzieningen worden getroffen om de woningen per voet bereikbaar te houden.

De start van de werkzaamheden is gepland vanaf begin september en zullen naar verwachting tot medio maart 2024 duren. Van de uitvoerende partij ontvangt u een brief waarmee u op de hoogte gesteld wordt van de fasering en planning. Door de werkzaamheden kan er enige verkeershinder en geluidsoverlast zijn. We proberen dit zoveel mogelijk te beperken en hopen op uw begrip hiervoor.

Voordat wij tot uitvoering overgaan stellen wij u in de gelegenheid om te reageren op het voorgestelde ontwerp. Een tekening van de situatie kunt u hieronder downloaden. Reacties op het ontwerp kunt u insturen via het contactformulier. Telefonisch kunt u contact opnemen met de heer Achterberg van de afdeling gemeentewerken. Hij is bereikbaar via ons algemene telefoonnummer 0113 395 000.

Verder zullen in opdracht van de gemeente Reimerswaal, voorafgaand aan de werkzaamheden, bouwkundige opnames gemaakt worden van de woningen grenzend van de projectlocatie. Hiervoor ontvangt u een brief van de uitvoerende partij. U bent vrij om hieraan mee te werken.

Reiniging en inspectie van het riool in Rilland

Reinigings- en inspectiebedrijf VanderValk+deGroot start in opdracht van de gemeente vanaf 30 mei 2023 met het reinigen en inspecteren van de hoofdriolering in Rilland. Daarnaast worden enkele locaties meegenomen in Krabbendijke, Kruiningen en Yerseke. Afhankelijk van de weersomstandigheden zullen de werkzaamheden naar verwachting zo’n vijf weken duren.

In verband met deze werkzaamheden wordt u vriendelijk verzocht de putdeksels in de weg, in het trottoir en de openbare ruimten zoveel mogelijk vrij te houden van obstakels.

Gedurende de uitvoering van de werkzaamheden kan er enige verkeershinder ontstaan.

Borrelende toiletten

Door de reiniging van het riool kan er sprake zijn van borrelende toiletten. Wij adviseren u tijdens de werkzaamheden het deksel van het toilet te sluiten en een handdoek onder het deksel (bril) te leggen. Van de uitvoerende partij ontvangt u een brief waar u op de hoogte gesteld wordt van de planning. Wanneer u geen brief heeft ontvangen kunt u er van uit gaan dat er in uw straat geen werkzaamheden worden uitgevoerd.

Meer informatie

Voor vragen of opmerkingen met betrekking tot de uitvoering kunt u zich richten tot de heer Pols van de firma VanderValk+deGroot, telefoonnummer 0135 – 31 35 00. Voor overige vragen kunt u contact opnemen met de heer Van Stee van de afdeling Gemeentewerken, telefoonnummer 0113 395000.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.