Vuurwerkoverlast melden

Op verschillende plekken in onze gemeente komen meldingen over het afsteken van vuurwerk. Het afsteken van consumentenvuurwerk is, met uitzondering van oudejaarsavond, verboden en levert overlast op voor mensen en dieren. Het zogeheten fop- en schertsvuurwerk (categorie F1) is wel toegestaan; dit vuurwerk mag het hele jaar worden afgestoken.

Wilt u overlast door verboden vuurwerk melden?

Politie
Bel bij een (levens)gevaarlijke situatie met het noodnummer 112. Is de situatie niet gevaarlijk? Meld de overlast dan bij politie via 0900 - 8844. De politie is 24 uur per dag bereikbaar.

Gemeente
U kunt vuurwerkoverlast ook bij de gemeente melden. De gemeente probeert overlast zoveel mogelijk te voorkomen. U helpt ons door zoveel mogelijk concrete informatie in uw melding te geven: plek, tijdstip, wie, hoeveel personen enz. U kunt de overlast bij de gemeente melden via www.fixi.nl of de Fixi meldingsapp. Meldingen worden tijdens kantooruren uitgelezen. De vuurwerkoverlast is dan vaak al enige tijd geleden en de veroorzaker al verdwenen.

Toch is uw melding belangrijk. Met het overzicht van concrete meldingen en signalen uit de wijk wordt bepaald in welke gebieden veel vuurwerkoverlast is. De politie, boa’s en jongerenwerk werken in die gebieden samen om de overlast te voorkomen en beperken, bijvoorbeeld door voorlichting of extra surveillance.

Handel en opslag illegaal vuurwerk
De handel, transport en opslag van illegaal vuurwerk levert levensgevaarlijke situaties op. Vaak ligt het opgeslagen in woningen, garages en loodsen, waarbij omwonenden het risico lopen van ernstig ontploffingsgevaar. Heeft u informatie over handel, transport of opslag van illegaal vuurwerk? Meld dit bij de politie op 0900 - 8844.

Aarzelt u om te melden? Meld dan bij Meld Misdaad Anoniem via 0800 - 7000 of online via meldmisdaadanoniem.nl. Wie u bent blijft onbekend. Dankzij anonieme melders worden dagelijks zaken opgelost.