Vuur stoken, stookontheffing

Ik wil vuur stoken

 • Voor het stoken van vuur heeft u een ontheffing nodig.
 • Het aanvragen van een stookontheffing is gratis.
 • Een aanvraag voor een stookontheffing kan online gedaan worden.
 • De aanvraag moet uiterlijk acht weken voor het stoken ingediend zijn.
 • Stoken zonder stookontheffing is verboden.
 • Let op: wilt u met oud & nieuw een vreugdevuur organiseren? Vraag dan een evenementenvergunning aan.

Stookontheffing aanvragen (met DigiD)

Stookontheffing gekregen

Stookontheffing al gekregen en weet u wanneer u gaat stoken?

Melden vuur stoken

Regelen

Voor het stoken gelden de volgende voorwaarden:

 • Het perceel ligt buiten de bebouwde kom.
 • Stoken mag alleen op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur plaatsvinden.
 • Er is maximaal één brandstapel, deze mag niet groter dan 1 m3 zijn.
 • De afstand tussen de brandhaard en opstal is minimaal 15 meter.
 • De afstand tussen de brandhaard en een houtopstand (één of meer bomen, hakhout, een houtwal, een grotere (lint)begroeiing van heesters en struiken, beplanting van bosplantsoen, een struweel of een heg) is minimaal 200 meter.
 • De ontheffing wordt aangevraagd door de eigenaar of de gebruiker van het perceel.
 • De ontheffing is 3 maanden geldig (inclusief bezwaartermijn) en is gebonden aan de meerderjarige persoon die de ontheffing heeft aangevraagd. De ontheffing is dus niet overdraagbaar.
 • Minimaal 3 dagen van te voren meldt u online, telefonisch of per mail dat u wilt beginnen met stoken. U geeft bij de melding het zaaknummer van de stookontheffing en de datum van de verleende stookontheffing door. Na bevestiging van de gemeente kunt u daadwerkelijk starten met stoken.
 • Het verbranden mag niet plaatsvinden bij mist, regen of bij windkracht 5 Beaufort of hoger.
 • Er dienen voldoende blusmiddelen aanwezig te zijn.

Het stookverbod geldt niet als er sprake is van vuur door middel van kaarsen, fakkels, vuurkorven en/of terrashaarden op eigen terrein of als er een vergunning is verleend. Ook geldt het stookverbod niet als het een vuur is om op te koken, bakken en braden, mits het geen brandgevaar oplevert voor de omgeving.