Evenement organiseren, vergunning of melding

Algemeen

Een evenement is een activiteit die voor publiek toegankelijk is.
Afhankelijk van de grootte en het soort evenement, heeft u een vergunning nodig óf voldoet het doen van een melding van het evenement.

Beschrijving

  • Vraag een evenementenvergunning minstens 12 weken van te voren aan.
  • Bij de aanvraag van grote evenementen is een veiligheidsplan en zo nodig een verkeersplan verplicht.
  • Let op! Vindt uw evenement plaats in de zomerperiode (15 juni - 15 september) en is politietoezicht vereist, dan is het van belang uw evenement vóór 1 november van het voorgaande jaar bij de gemeente aan te kondigen. Uw evenement wordt dan meegenomen in de regionale afstemming van evenementen en de planning van politie.
  • Een melding doen van een evenement moet minstens 20 werkdagen van te voren.
  • Via onderstaande button doorloopt u eerst een checklist, waarna u direct melding kunt doen of een vergunning aan kunt vragen.
  • Voor alle regels en voorwaarden verwijzen wij u naar de Beleidsregels evenementen.

Evenement organiseren, vergunning aanvragen of melding doen

Loterijvergunning aanvragen (met óf zonder DigiD)

Wat kost het?

De kosten voor het aanvragen van een evenementenvergunning staan in de legesverordening. De actuele legesverordening is terug te vinden op de website overheid.nl.

Regelen

Voor een klein evenement (minder dan 50 bezoekers) is vaak geen vergunning nodig, maar volstaat een melding.

Bij de meeste evenementen heeft u ook een Drank- en Horecawet ontheffing nodig en mogelijk een vergunning die betrekking heeft op de Wet op de kansspelen (bijvoorbeeld bij loterijen). Vraag hiervoor een loterijvergunning aan. Het aanvraagformulier vindt u onder het kopje downloads.

Procedure

U vraagt een evenementenvergunning tenminste 12 weken voor aanvang van het evenement aan. Het is echter aan te bevelen eerder contact met de gemeente op te nemen, aangezien bij grote en middelgrote evenementen tijd nodig is om afstemming te zoeken met bijvoorbeeld de politie en brandweer.

De snelheid van verwerking van een aanvraag is afhankelijk van het soort evenement:

  • grote evenementen (bijvoorbeeld een muziekevenement): minimaal drie maanden
  • middelgrote evenementen: acht weken
  • kleine evenementen (die niet vrijgesteld zijn van een vergunning): acht weken