Evenement organiseren: vergunning of melding?

Algemeen

Een evenement is een voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak. Dit kan een activiteit zijn die voor iedereen toegankelijk is. Een besloten feest, zoals een festival met kaartverkoop in een loods, of op straat. Afhankelijk van de grootte en het soort evenement heeft u een vergunning nodig óf voldoet het doen van een melding van het evenement.

Wanneer moet ik een vergunning aanvragen?

Er moet een vergunning worden aangevraagd als:

 • het aantal aanwezigen meer dan 50 personen is
 • de activiteiten niet op zondag tussen 13:00 uur en 00:00 uur zijn en op maandag tot en met zaterdag tussen 08:00 uur en 00:00 uur
 • het maximaal toelaatbare geluidsniveau van 50 dB(A) op de gevels van omringende woningen wordt overschreden
 • de activiteiten plaatsvinden op de rijbaan, (brom)fietspad of parkeerplaats of op een andere plek waar het een belemmering is voor verkeer en hulpdiensten
 • er objecten boven de 25 m2 per object geplaatst zullen worden

De onderstaande activiteiten worden als evenement beschouwd:

 • een herdenkingsplechtigheid of - concert
 • een braderie
 • een optocht op de weg (niet een betoging als bedoeld in artikel 2:3)
 • een feest, muziekvoorstelling of wedstrijd op of aan de weg
 • een straatfeest of buurtbarbecue
 • een door de burgemeester aangewezen categorie vechtsportwedstrijd of -gala

Een melding is voldoende als:

 • het aantal aanwezigen niet meer dan 50 personen is
 • de activiteiten op zondag tussen 13:00 uur en 00:00 uur zijn en op maandag tot en met zaterdag tussen 08:00 uur en 00:00 uur
 • er geen muziek is voor 08.00 uur of na 23.00 uur en in dit tijdsbestek het maximaal toelaatbare geluidsniveau van 50 dB(A) op de gevels van omringende woningen niet wordt overschreden
 • de activiteiten niet plaatsvinden op de rijbaan, (brom)fietspad of parkeerplaats of op een andere plek waar het een belemmering is voor verkeer en hulpdiensten
 • kleine objecten worden geplaatst met een totale oppervlakte van minder dan 25 m2 per object

Onderstaande activiteiten vallen niet onder een evenement:

Procedure

Let op! Vindt uw evenement plaats in de zomerperiode (15 juni-15 september) en is politietoezicht vereist? Dan is het van belang uw evenement vóór 1 november van het voorgaande jaar bij de gemeente aan te kondigen. Uw evenement wordt dan meegenomen in de regionale afstemming van evenementen en de planning van politie.

Vergunning

U vraagt een evenementenvergunning tenminste 8 weken voor aanvang van het evenement aan. Bij grote en middelgrote evenementen is het aan te raden eerder contact met de gemeente op te nemen, omdat er tijd nodig is om afstemming te zoeken met bijvoorbeeld de politie en brandweer. Bij de aanvraag van grote evenementen is een veiligheidsplan en zo nodig een verkeersplan verplicht.

De snelheid van de verwerking van een aanvraag is afhankelijk van het soort evenement:

 • kleine evenementen: 8 weken
 • middelgrote evenementen: 8 weken
 • grote evenementen: minimaal 12 weken

Melding

Een melding doen van een evenement moet minstens 20 werkdagen van te voren.

Via onderstaande button doorloopt u eerst een checklist, waarna u direct een vergunning kunt aanvragen of een melding kunt doen.

Voor alle regels en voorwaarden verwijzen wij u naar de Beleidsregels evenementen.

Evenement organiseren, vergunning aanvragen of melding doen

Wat kost het?

De kosten voor het aanvragen van een evenementenvergunning staan in de legesverordening. De actuele legesverordening is terug te vinden op de website overheid.nl.

Betrek uw omgeving

De gemeente Reimerswaal wil inwoners stimuleren om hun omgeving vroegtijdig te betrekken bij plannen in de leefomgeving, zoals evenementen. Ook de Omgevingswet moedigt mensen met een idee of plan (initiatiefnemers) aan om met elkaar in gesprek te gaan. Dit wordt participatie genoemd. Op de website 'Toolkit Omgevingswet' vindt u een korte film, waarin de regels voor participatie worden uitgelegd. 

Lees meer over hoe u deze participatie regelt op deze pagina

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Nee. Het is een besloten feest dat niet op of aan de weg wordt georganiseerd. Er hoeft ook geen melding gedaan te worden.

Ja. Er wordt reclame gemaakt en er wordt vooraf aangekondigd dat er een feest georganiseerd wordt. Bovendien is het feest toegankelijk voor anderen en is het een activiteit gericht op de verrichting van vermaak.

Ja. Er worden kaarten verkocht, dus het feest heeft geen besloten karakter meer.

Nee. Er wordt een weg afgesloten en dit belemmert het verkeer en de hulpdiensten. Daarom is een evenementenvergunning nodig.

Ja. Er wordt een weg afgesloten en dit belemmert het verkeer en de hulpdiensten.

Nee. Een melding is voldoende. Er worden geen wegen afgesloten, er is geen muziek, er zijn geen objecten groter dan 25 m2 per object en er zijn geen 50 bezoekers gelijktijdig aanwezig.

Nee. Er wordt een weg afgesloten en dit belemmert het verkeer en de hulpdiensten. Daarom is een evenementenvergunning nodig.