Voorbereidende werkzaamheden tijdelijke huisvesting Oekraïners Yerseke starten

De voorbereidende werkzaamheden voor de tijdelijke huisvestingslocatie voor ontheemden uit Oekraïne aan de Hogeweg in Yerseke beginnen zaterdag 24 september a.s.

Om ervoor te zorgen dat de Oekraïners dit jaar nog kunnen verhuizen naar hun nieuwe opvanglocatie, wordt nu al gestart met voorbereidende werkzaamheden. Dit betekent dat zaterdag 24 september a.s. het trapveldje en de pannakooi worden weggehaald. Het trapveldje wordt binnenkort verplaatst naar een perceel tussen de Steeweg en de Carel Fabritiuslaan. De pannakooi komt terug in Yerseke, zo mogelijk op de oude locatie en als dat niet mogelijk is op een andere locatie in Yerseke.

Op dinsdag 27 september a.s. start de aannemer met het inrichten van de bouwplaats door onder andere het plaatsen van containers. Tijdens de bouw zal de meeste tijd gewoon gebruik gemaakt kunnen worden van de parkeerplaats.  

Kan de gemeente al starten met werkzaamheden terwijl de omgevingsvergunning nog niet is verleend? 
Er wordt alleen met die werkzaamheden begonnen waarvoor een vergunning niet verplicht is. Dit om geen tijd te verliezen, zodat de opvang eind december gereed kan zijn.  

Vervolgprocedure omgevingsvergunning en bezwaar maken
De procedure voor de verkrijging van de omgevingsvergunning loopt op dit moment nog. De verwachting is de omgevingsvergunning binnen twee weken te publiceren via de gebruikelijke kanalen. Tegen de omgevingsvergunning kan door belanghebbenden bezwaar worden gemaakt en aanvullend een voorlopige voorziening worden aangevraagd.

Via de berichtenservice www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt kunnen inwoners zich op de hoogte laten houden van wanneer de omgevingsvergunning ter inzage ligt.