Uitslag Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen

Op woensdag 15 maart kon u stemmen voor de leden van de Provinciale Staten van de provincie Zeeland en de leden van het bestuur van het waterschap.

Inmiddels zijn alle stemmen geteld en is de uitslag van de verkiezingen bekend. De uitslagen van de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen in onze gemeente zijn terug te vinden op onze verkiezingspagina.