Steun in energiekosten verhoogd en verruimd

De tegemoetkoming in energiekosten is opgehoogd met 500 euro. Het totaalbedrag van de energietoeslag is dan gelijk aan het landelijke richtbedrag van 1300 euro. Ook is de inkomensgrens verruimd van 120% naar 130% van het sociaal minimum.

Heeft u al eerder de energietoeslag van 800 euro ontvangen? Dan ontvangt u het bedrag van 500 euro automatisch. U hoeft daarvoor geen actie te ondernemen.

GR de Bevelanden gaat het bedrag vóór 1 november 2022 aan u uitkeren.

Heeft u pas een aanvraag gedaan? Dan zal bij een toekenning het bedrag van  1300 euro worden uitgekeerd.

Bent u inmiddels verhuisd naar een andere gemeente? Ook dan wordt het bedrag van 500 euro aan u overgemaakt. U ontvangt de ophoging niet van uw nieuwe gemeente.

Verruiming inkomensgrens

Ook is besloten om de inkomensgrens van de energietoeslag op te hogen van 120% naar 130% van het sociaal minimum.  Bekijk in de tabellen of u in aanmerking komt via Bijstandsnormen en inkomensgrenzen minimaregelingen per 1 juli 2022 | GR de Bevelanden

Heeft u eerder dit jaar een aanvraag energietoeslag gedaan en is deze aanvraag afgewezen omdat uw inkomen te hoog was? Deze aanvragen worden opnieuw bekeken. U hoeft geen nieuwe aanvraag te doen. Als er nog gegevens ontbreken ontvangt u daar vóór 1 december 2022 een brief over.

Heeft u nog geen energietoeslag ontvangen omdat uw inkomen hoger was dan 120% van het sociaal minimum, maar is uw inkomen lager dan 130% van het sociaal minimum? En heeft u dit jaar een toekenning voor deelname aan de collectieve zorgverzekering CZM of een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten ontvangen? Dan wordt de energietoeslag ambtshalve toegewezen. Dat zal rond 15 november 2022 zijn.

Nog geen aanvraag gedaan? Vul het formulier in

Heeft u nog geen aanvraag gedaan voor tegemoetkoming in energiekosten? Dit kan nog steeds. Vul het formulier in via  Aanvraagformulier eenmalige energietoeslag | GR de Bevelanden of haal een formulier op in het gemeentehuis in Kruiningen. 

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van  de energietoeslag? 

Een burgeradviseur zou u bijvoorbeeld kunnen helpen met het opvragen of invullen van uw formulier. Mail of bel ons dan zorgen we ervoor dat u wordt geholpen. 

E-mail: burgeradviseurs@reimerswaal.nl of telefoon: 0113 395 000 (vraag naar Naomi de Smit of Judith Schrijver). 

Vermogen

Er wordt niet naar uw vermogen gekeken.

Schuldhulpverleningstraject

Zit u in een schuldhulpverleningstraject (MSNP) bij GR de Bevelanden?  En woont u in de gemeente Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland of Reimerswaal? U behoort dan ook tot de doelgroep. Samen met de afdeling schuldhulpverlening gaat GR de Bevelanden zorgen dat de energietoeslag ook aan u wordt overgemaakt. Deze afhandeling heeft nog enkele weken tijd nodig. De verwachting is dat dit uiterlijk vóór 15 november 2022 afgerond is.

Studenten

Bent u student? En voldoet u aan de algemene voorwaarden voor de energietoeslag? Dan kunt u nu ook de energietoeslag aanvragen.

Is uw aanvraag eerder dit jaar afgewezen omdat u als student uitgesloten was? Dan hoeft u geen nieuwe aanvraag te doen. Als er nog gegevens ontbreken nemen de collega's van GR de Bevelanden contact met u op.