Samenstelling gemeenteraad

De gemeenteraad van Reimerswaal telt negentien leden. De raad kent zes fracties. De gemeenteraad wordt iedere vier jaar gekozen door de stemgerechtigde inwoners van de gemeente Reimerswaal. De laatste gemeenteraadsverkiezingen waren op 16 maart 2022.

Onderstaand treft u de fracties aan die vertegenwoordigd zijn in de raad. U kunt op de fractie klikken voor nadere informatie en een overzicht van de raadsleden.

Zetelverdeling gemeenteraad
Partij Aantal zetels
SGP 8
Leefbaar Reimerswaal 4
ChristenUnie 2
PvdA 2
VVD 2
CDA 1

 

Nevenfuncties raadsleden (Deze wordt momenteel bijgewerkt)