Gemeenteraad - Griffie

De gemeenteraad vertegenwoordigt de Reimerswaalse inwoners. Samen met het college van burgemeester en wethouders vormt de gemeenteraad het bestuur van de gemeente.

De gemeenteraad is gekozen door en is er voor alle Reimerswaalse inwoners. De gemeenteraad bepaalt de hoofdlijnen voor het beleid in de gemeente en controleert het college van burgemeester en wethouders (college van B&W).

De gemeenteraad is het hoogste bestuur van de gemeente en bestaat uit 19 gemeenteraadsleden. Alle leden in Reimerswaal zijn lid van een politieke partij, maken deel uit van een fractie en zijn rechtstreeks gekozen door de (stemgerechtigde) inwoners van Reimerswaal. 

De meeste gemeenteraadsleden hebben naast hun raadswerk een baan. Om alles goed te laten verlopen, helpt en adviseert de raadsgriffie hen. 
Bij de griffie werken Marie-Louise van Zon (griffier) en Lilian Kloosterman (raadsadviseur). Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact met hen op. Dit kan via griffie@reimerswaal.nl.  

De griffie ondersteunt niet alleen de raadsleden, maar ook inwoners van de gemeente Reimerswaal. Want: heeft u vragen over het werk van de gemeenteraad? Wilt u inspreken bij een vergadering van de gemeenteraad? Of wilt u met een raadslid praten over een bepaald onderwerp? De griffie helpt u hierbij graag.

Contact opnemen met de raad

Per e-mail: griffie@reimerswaal.nl

Per post: 
Gemeenteraad van Reimerswaal
Postbus 70
4416 ZH Kruiningen