Participatie

Bouwplannen? Feestje? Andere plannen? Ga in gesprek met uw omgeving!

Bent u van plan om bijvoorbeeld een nieuwe garage of schutting bij uw huis te plaatsen, een buurtfeest te organiseren of een boom te kappen? Daar kunnen uw buren mogelijk ook iets van merken. In sommige gevallen is er ook een vergunning nodig. Zie ook Omgevingsvergunning, melding | Gemeente Reimerswaal

De gemeente Reimerswaal wil inwoners stimuleren om hun omgeving vroegtijdig te betrekken bij plannen in de leefomgeving. Ook de Omgevingswet moedigt mensen met een idee of plan (initiatiefnemers) aan om met elkaar in gesprek te gaan. Dit wordt participatie genoemd. Op de website 'Toolkit Omgevingswet' vindt u een korte film, waarin de regels voor participatie worden uitgelegd. 

Waarom vinden we het gesprek met de omgeving belangrijk?

 • Uw buren en anderen in uw omgeving stellen het op prijs om van u als initiatiefnemer over het plan te horen. U voorkomt dat mensen in uw omgeving worden verrast.
 • Door in gesprek komt u erachter wat de omgeving van uw plan vindt. U hoort wat mogelijk de verbeterpunten en zorgen zijn. Deze informatie kan u helpen om uw plan beter te maken, zodat er meer draagvlak in de omgeving ontstaat. 
 • Als de omgeving uw plannen kent of heeft meegedacht zullen ze mogelijk minder snel geneigd zijn om een klacht of bezwaar in te dienen. 
 • Als voor het idee of plan een vergunning nodig is, moet u (de aanvrager) aangeven of u de omgeving bij de plannen betrokken heeft, hoe dat is gedaan en wat met de inbreng is gedaan. 

Hoe organiseer ik het gesprek met mijn omgeving?

 1. Ga na wie er iets van uw plan gaan merken.
 2. Praat met die personen, dit kan bijvoorbeeld:
  • als je elkaar toevallig tegenkomt, 
  • door een uitnodiging voor een bakje koffie met een gesprek, 
  • een geschreven bericht, bijvoorbeeld via een mail.
 3. Maak eventueel een kort verslag van het gesprek zodat nagelezen kan worden waarover is gepraat. Laat de gesprekspartners meelezen in het verslag.

Participatieleidraad

Participatie is maatwerk: bij elke toepassing wordt onderzocht wat de beste aanpak is. 

Inwoners en externe initiatiefnemers worden aangemoedigd deze leidraad te gebruiken, ook voor kleinschalige initiatieven. Het is een hulpmiddel om tot een passend participatieplan te komen en het op een goede manier uit te voeren. 

Deze leidraad helpt te bepalen:

 • waarom participatie gewenst is;
 • welke keuzes gemaakt moeten worden;
 • hoe geparticipeerd gaat worden.