Looppaadjes Varkensdijk Yerseke blijven behouden

Afgelopen jaar is door de gemeente Reimerswaal besloten om voor de (verkeers)veiligheid een aantal looppaadjes aan de Varkensdijk in Yerseke te verwijderen. Na communicatie over dit voornemen werd duidelijk dat de paadjes in Yerseke zowel vanuit cultuurhistorisch- als functioneel oogpunt zeer gewenst zijn. Er is daarom gekeken naar een alternatieve oplossing waarin verkeersveiligheid en beheer en onderhoud van de paadjes zijn meegenomen.

Oplossing voor behoud paadjes
Om de paadjes te kunnen behouden zal intensiever onderhoud worden gepleegd zodat de paadjes beter begaanbaar zijn en blijven. Dat vergroot de veiligheid voor gebruikers. Daarnaast wordt gekeken naar andere maatregelen zoals het plaatsen van flexibele paaltjes met reflectie om de verkeersveiligheid te vergroten op plaatsen waar de paadjes op een naastgelegen weg uitkomen.

Onderhoud
Om de looppaadjes zo goed mogelijk te faciliteren zal binnenkort gestart worden met een onderhoudsbeurt van enkele van de paadjes. In de toekomst zal het beheer en onderhoud worden ge├»ntensiveerd zodat de begaanbaarheid gewaarborgd blijft.