Koninklijke Onderscheiding aanvragen

Iedereen kan een onderscheiding aanvragen voor een inwoner of inwoonster van de gemeente Reimerswaal. Als u plannen in die richting hebt kunt u het beste eerst contact opnemen met de voorlichter van de gemeente. Zij kan samen met u nagaan of uw voorstel kans van slagen heeft. Bovendien krijgt u uitleg over het officiële voorstelformulier, welke gegevens precies nodig zijn en hoe u het best te werk kunt gaan. U kunt de voorlichter bereiken via voorlichting@reimerswaal.nl of telefonisch via 14 0113.  
Op www.lintjes.nl vindt u het officiële voorstelformulier en leest u alles over de voorwaarden en hoe het werkt.

Indienen vóór 1 augustus 2021

De behandeling van een voorstel kost veel tijd. Daarom is het belangrijk dat u uw aanvraag op tijd indient. Voor uitreiking bij de Lintjesregen op 26 april 2022 moet uw verzoek uiterlijk op 1 augustus 2021 bij de burgemeester worden ingediend. Aanvragen die na deze datum binnenkomen, kunnen niet meer in behandeling worden genomen voor 26 april 2022.