Klacht indienen

Algemeen

De medewerkers en bestuurders van de gemeente Reimerswaal hebben dagelijks veel contact met inwoners, bedrijven en instellingen. Bij zoveel contacten kan er soms iets mis gaan.

Niet tevreden over het contact met de gemeente Reimerswaal?

Een klacht gaat altijd over een gedraging: dus over hoe onze medewerkers u hebben behandeld. Heeft u een klacht over een besluit waar u het niet mee eens bent, kijk dan bij bezwaar en beroep

Klacht indienen (met óf zonder DigiD)

U kunt uw klacht ook op andere manieren indienen:

  • schriftelijk; stuur een brief naar Postbus 70, 4416 ZH Kruiningen
  • telefonisch; door te bellen naar 0113 395 000

Vermeld dan in elk geval het volgende:

  • uw naam en adres en telefoonnummer
  • de datum
  • een omschrijving van de gedraging waartegen de klacht is gericht

Klacht ingediend, en nu?

Na ontvangst krijgt u binnen één week een ontvangstbevestiging. Als er onduidelijkheden zijn of er nog meer informatie nodig is, dan kunt u uw klacht nog aanvullen.

In de gemeente Reimerswaal adviseert een onafhankelijke commissie over uw klacht, namelijk de klachtencommissie. Na het indienen van de klacht wordt u in de meeste gevallen uitgenodigd voor een hoorzitting van deze klachtencommissie. U kunt dan een mondelinge toelichting op uw klacht geven. Na de hoorzitting vindt in beslotenheid 'raadkamer' plaats: er wordt door de klachtencommissie een advies aan de gemeente geformuleerd. Daarna zal de gemeente een beslissing op uw klacht nemen. In de beslissing wordt aangegeven of uw klacht gegrond is, met andere woorden: of de gemeente u gelijk geeft. Deze beslissing wordt u toegezonden, samen met het advies van de commissie.

Klachtencommissie gemeente Reimerswaal

De klachtencommissie is door de gemeenteraad ingesteld en bestaat uit onafhankelijke leden die door het college van B&W zijn benoemd.

Leden klachtencommissie:

  • De heer mr. M. Huijgens, wisselend voorzitter, tevens lid
  • De heer M. Bode, wisselend voorzitter, tevens lid
  • Mevrouw mr. M. Verhaard, lid
  • Mevrouw mr. D.M.B. da Cruz-Blaha, lid
  • Mevrouw mr. E. Steketee, lid

Niet eens met de beslissing?

We streven ernaar uw klacht zo goed mogelijk te behandelen. Als u toch niet tevreden bent over de klachtbehandeling, dan kunt u zich wenden tot de Nationale ombudsman. Het is verstandig eerst te bellen. U kunt daarvoor elke werkdag van 9:00 tot 17:00 uur terecht via het gratis telefoonnummer: 0800 - 33 55 555.

De Nationale ombudsman is een externe instantie die de feiten onpartijdig onderzoekt en hierover een oordeel geeft. U kunt uw klacht pas bij de Nationale ombudsman indienen nadat de klacht eerst bij de gemeente is behandeld. Meer informatie vindt u op de website van de Nationale ombudsman.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de klachtencoördinator van de gemeente, via telefoonnummer 0113 395 000 of per mail via gemeente@reimerswaal.nl.

Gemeenschappelijke regeling De Bevelanden

Bent u niet tevreden over de dienstverlening van de afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) van de Gemeenschappelijke Regeling de Bevelanden (GR de Bevelanden)? Dan willen we dat graag weten. Uw klacht kan gaan over de manier waarop we onze taken uitvoeren, maar ook over hoe u bent behandeld door een medewerker van de afdeling WIZ. U kunt hierover een klacht indienen. Een klacht is iets anders dan een bezwaar. Een bezwaar is gericht tegen een besluit van GR de Bevelanden, een klacht is gericht tegen het handelen van een persoon.

Klachtenregeling GR de Bevelanden

Samenwerkingsverband belastingen (Sabewa)

Medewerkers van Sabewa Zeeland staan elke dag klaar om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Het kan gebeuren dat u ontevreden bent over de dienstverlening. Dan kunt u een klacht indienen. Hoe u dit kunt doen en onder welke voorwaarden dit mogelijk is leest u in de klachtenregeling.

Klachtenregeling Sabewa

Regionale uitvoeringsdienst Zeeland (RUD)

Gemeenschappelijke regeling Leerplicht en RMC functie Oosterschelderegio

Deze gemeenschappelijke regeling heeft een eigen klachtenregeling. Op klachten, ingediend tegen een gedraging van een medewerker van het bureau is de Interne klachtenprocedure gemeente Goes van toepassing. Voor externe klachtbehandeling is de gemeente Goes aangesloten bij de Zeeuwse Ombudsman.

Contact Leerplicht en RMC functie Oosterschelderegio

Orionis

Orionis kent een eigen klachtenregeling indien u niet tevreden bent over hun dienstverlening.

Klachtenregeling Orionis

Veiligheidsregio Zeeland

U kunt een klacht in te dienen ten aanzien van politie-, brandweer- of ambulance aangelegenheden.  

Klachtenregeling Veiligheidsregio Zeeland, contact over klachten

Klacht/melding woon- en leefomgeving

Heeft u een klacht over iets wat stuk of niet in orde is in uw woon- of leefomgeving? Meld dit dan hier:

Melding doen