Klacht indienen

De medewerkers en bestuurders van de gemeente Reimerswaal hebben dagelijks veel contact met inwoners, bedrijven en instellingen. Bij zoveel contacten kan er soms iets mis gaan.

Niet tevreden over het contact met de gemeente?

Klacht indienen (met óf zonder DigiD)

U kunt uw klacht ook op andere manieren indienen:

  • schriftelijk; stuur een brief naar Postbus 70, 4416 ZH Kruiningen
  • telefonisch door te bellen naar 14 0113

Vermeld dan in elk geval het volgende:

  • uw naam en adres en telefoonnummer
  • de datum
  • een omschrijving van de gedraging waartegen de klacht is gericht

De ontvangst van de klacht wordt schriftelijk bevestigd en inhoudelijk behandeld door een klachtencoördinator. Normaal gesproken krijgt u binnen zes weken een reactie op uw klacht. Het kan echter voorkomen dat er omstandigheden zijn die het halen van deze termijn onmogelijk maken. Hierover wordt u dan geïnformeerd. U krijgt altijd een schriftelijke reactie op uw klacht.

Let op: klachten hebben altijd betrekking op een gedraging en niet op een besluit. Heeft u een klacht die betrekking heeft op een besluit, kijk dan bij bezwaar-en-beroep

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de klachtencoördinator van de gemeente, via telefoonnummer 14 0113 of per mail via gemeente@reimerswaal.nl.

Gemeenschappelijke regeling De Bevelanden

Bent u niet tevreden over de dienstverlening van de afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) van de Gemeenschappelijke Regeling de Bevelanden (GR de Bevelanden)? Dan willen we dat graag weten. Uw klacht kan gaan over de manier waarop we onze taken uitvoeren, maar ook over hoe u bent behandeld door een medewerker van de afdeling WIZ. U kunt hierover een klacht indienen. Een klacht is iets anders dan een bezwaar. Een bezwaar is gericht tegen een besluit van GR de Bevelanden, een klacht is gericht tegen het handelen van een persoon.

Kunt u de pdf niet lezen? Neem dan contact met ons op via gemeente@reimerswaal of bel 14 0113.

Samenwerkingsverband belastingen (Sabewa)

Medewerkers van Sabewa Zeeland staan elke dag klaar om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Het kan gebeuren dat u ontevreden bent over de dienstverlening. Dan kunt u een klacht indienen. Hoe u dit kunt doen en onder welke voorwaarden dit mogelijk is leest u in de klachtenregeling.

Klachtenregeling Sabewa

Regionale uitvoeringsdienst Zeeland (RUD)

Gemeenschappelijke regeling Leerplicht en RMC functie Oosterschelderegio

Deze gemeenschappelijke regeling heeft een eigen klachtenregeling. Op klachten, ingediend tegen een gedraging van een medewerker van het bureau is de Interne klachtenprocedure gemeente Goes van toepassing. Voor externe klachtbehandeling is de gemeente Goes aangesloten bij de Zeeuwse Ombudsman.

Contact Leerplicht en RMC functie Oosterschelderegio

Orionis

Orionis kent een eigen klachtenregeling indien u niet tevreden bent over hun dienstverlening.

Klachtenregeling Orionis

Veiligheidsregio Zeeland

U kunt een klacht in te dienen ten aanzien van politie-, brandweer- of ambulance aangelegenheden.  

Klachtenregeling Veiligheidsregio Zeeland, contact over klachten

Klacht/melding woon- en leefomgeving

Heeft u een klacht over iets wat stuk of niet in orde is in uw woon- of leefomgeving? Meld dit dan hier:

Melding doen

Zeeuwse Ombudsman

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u terecht bij de Zeeuwse Ombudsman. De Zeeuwse Ombudsman behandelt alleen klachten die eerst de interne gemeentelijke klachtenprocedure hebben doorlopen. Meer informatie vindt u op de website van de Zeeuwse Ombudsman.