Klacht indienen

De medewerkers en bestuurders van de gemeente Reimerswaal hebben dagelijks veel contact met inwoners, bedrijven en instellingen. Bij zoveel contacten kan er soms iets mis gaan.

Niet tevreden over het contact met de gemeente?

Klacht indienen (met óf zonder DigiD)

U kunt uw klacht ook op andere manieren indienen:

  • schriftelijk; stuur een brief naar Postbus 70, 4416 ZH Kruiningen
  • telefonisch door te bellen naar 14 0113

Vermeld dan in elk geval het volgende:

  • uw naam en adres en telefoonnummer
  • de datum
  • een omschrijving van de gedraging waartegen de klacht is gericht

Let op: klachten hebben altijd betrekking op een gedraging en niet op een besluit. Heeft u een klacht die betrekking heeft op een besluit, kijk dan bij bezwaar en beroep

Procedure behandeling klacht

Na ontvangst krijgt u binnen één week een ontvangstbevestiging. Indien er onduidelijkheden zijn of er nog relevante informatie nodig is, dan wordt u in de gelegenheid gesteld om uw klacht aan te vullen.

In de gemeente Reimerswaal adviseert een onafhankelijke commissie over uw klacht, namelijk de klachtencommissie.
Na het indienen van de klacht wordt u in de meeste gevallen uitgenodigd voor een hoorzitting van deze commissie, zodat u een mondelinge toelichting op uw klacht kunt geven. Na de hoorzitting vindt in beslotenheid raadkamer plaats. Hierin wordt er door de commissie een advies aan de gemeente geformuleerd. Vervolgens zal de gemeente een beslissing op uw klacht nemen. In de beslissing wordt aangegeven of uw klacht gegrond is. Deze beslissing wordt u toegezonden, samen met het advies van de commissie.

Klachtencommissie gemeente Reimerswaal

De klachtencommissie is door de gemeenteraad ingesteld en bestaat uit onafhankelijke leden die door het college zijn benoemd.

Leden klachtencommissie:

  • De heer mr. M. Huijgens, wisselend voorzitter, tevens lid
  • De heer M. Bode, wisselend voorzitter, tevens lid
  • Mevrouw mr. M. Verhaard, lid
  • Mevrouw mr. D.M.B. da Cruz-Blaha, lid
  • Mevrouw mr. E. Steketee, lid

Niet eens met de beslissing?

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u een verzoekschrift indienen bij de Zeeuwse Ombudsman. Meer informatie vindt u op de website van de Zeeuwse Ombudsman.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de klachtencoördinator van de gemeente, via telefoonnummer 14 0113 of per mail via gemeente@reimerswaal.nl.

Gemeenschappelijke regeling De Bevelanden

Bent u niet tevreden over de dienstverlening van de afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) van de Gemeenschappelijke Regeling de Bevelanden (GR de Bevelanden)? Dan willen we dat graag weten. Uw klacht kan gaan over de manier waarop we onze taken uitvoeren, maar ook over hoe u bent behandeld door een medewerker van de afdeling WIZ. U kunt hierover een klacht indienen. Een klacht is iets anders dan een bezwaar. Een bezwaar is gericht tegen een besluit van GR de Bevelanden, een klacht is gericht tegen het handelen van een persoon.

Klachtenregeling GR de Bevelanden

Samenwerkingsverband belastingen (Sabewa)

Medewerkers van Sabewa Zeeland staan elke dag klaar om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Het kan gebeuren dat u ontevreden bent over de dienstverlening. Dan kunt u een klacht indienen. Hoe u dit kunt doen en onder welke voorwaarden dit mogelijk is leest u in de klachtenregeling.

Klachtenregeling Sabewa

Regionale uitvoeringsdienst Zeeland (RUD)

Gemeenschappelijke regeling Leerplicht en RMC functie Oosterschelderegio

Deze gemeenschappelijke regeling heeft een eigen klachtenregeling. Op klachten, ingediend tegen een gedraging van een medewerker van het bureau is de Interne klachtenprocedure gemeente Goes van toepassing. Voor externe klachtbehandeling is de gemeente Goes aangesloten bij de Zeeuwse Ombudsman.

Contact Leerplicht en RMC functie Oosterschelderegio

Orionis

Orionis kent een eigen klachtenregeling indien u niet tevreden bent over hun dienstverlening.

Klachtenregeling Orionis

Veiligheidsregio Zeeland

U kunt een klacht in te dienen ten aanzien van politie-, brandweer- of ambulance aangelegenheden.  

Klachtenregeling Veiligheidsregio Zeeland, contact over klachten

Klacht/melding woon- en leefomgeving

Heeft u een klacht over iets wat stuk of niet in orde is in uw woon- of leefomgeving? Meld dit dan hier:

Melding doen

Zeeuwse Ombudsman

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u terecht bij de Zeeuwse Ombudsman. De Zeeuwse Ombudsman behandelt alleen klachten die eerst de interne gemeentelijke klachtenprocedure hebben doorlopen. Meer informatie vindt u op de website van de Zeeuwse Ombudsman.