Inventarisatie schade door PFAS

De Provincie Zeeland roept Zeeuwse partijen op om zich te melden als zij economische schade ondervinden van PFAS in de Westerschelde.

Daarmee komt er een vollediger beeld van de schade die PFAS heeft veroorzaakt in dit gebied. Het gaat expliciet om een inventarisatie van de schade, het is niet zeker of de melder de schade of een deel daarvan daadwerkelijk vergoed krijgt van de veroorzakers van de schade.

Het Rijk en de Provincie Zeeland verkennen de mogelijkheden om (een deel) van de door PFAS geleden schade te verhalen op de vervuilers. Daarvoor is het nodig om te weten welke partijen schade ondervinden en hoe groot de schade is. De Provincie Zeeland begint daarom met een inventarisatie hiervan in Zeeland.

Bedrijven, organisaties en inwoners die schade ondervinden van PFAS in de Westerschelde kunnen zich melden via pfas@zeeland.nl. Het is nog niet zeker of en in hoeverre aanvragers een vergoeding krijgen.

Op www.zeeland.nl/pfas staat het formulier dat belanghebbenden kunnen invullen. Hier staat ook  welke gegevens nodig zijn om onderdeel te worden van de schade inventarisatie. Op een later moment zal nadere onderbouwing gevraagd worden om de relatie tussen de schade en de PFAS problematiek aan te tonen. Aangezien er op dit moment geen mogelijkheid is om een direct verband te leggen tussen de veroorzakers van PFAS in het water en de gezondheidseffecten op een individu, maakt gezondheidsschade geen onderdeel uit van deze inventarisatie.

Digitaal spreekuur

Voor belanghebbenden die twijfelen of hun economische schade gekoppeld is aan PFAS, of die andere vragen hebben over deze inventarisatie of het formulier, worden twee digitale spreekuren georganiseerd. Op vrijdag 3 maart 2023 van 11.00 tot 13.00 uur en maandag 6 maart 2023 van 16.00 tot 17.00 uur is een medewerker van de Provincie beschikbaar om vragen te beantwoorden. Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor aanmelden via pfas@zeeland.nl. Zij krijgen dan een link toegestuurd om deel te nemen.