Inrit of uitweg aanleggen, melden

Beschrijving

Voor het aanleggen of veranderen van een uitweg op de openbare weg of een inrit over gemeentegrond gelden spelregels. Die spelregels staan in artikel 2:12, lid 3, van de Algemene plaatselijke verordening (Apv) en in de beleidsregels voor het maken of veranderen van een uitweg.
De belangrijkste spelregels zijn:

  1. U mag een uitweg of inrit niet zelf aanleggen of veranderen.
  2. U moet uw wensen vooraf melden aan de gemeente. Hiervoor is een online formulier beschikbaar.
  3. Uw melding wordt binnen 4 weken beoordeeld.

Als uw plannen niet voldoen aan de spelregels krijgt u van de gemeente bericht dat de werkzaamheden niet uitgevoerd mogen worden. Als de plannen akkoord zijn, zorgt de gemeente voor het uitvoeren van de werkzaamheden. U krijgt dan eerst een voorstel met een rekening toegestuurd.

Melden inrit of uitweg aanleggen (met óf zonder DigiD)

Wat kost het?

De kosten die u moet betalen, zijn afhankelijk van de soort inrit en van de plaatselijke omstandigheden. Het verlagen van bestaande trottoirbanden (een eenvoudige inrit) is goedkoper dan het gebruiken van speciale inritbanden (een standaard inrit). Na betaling van de kosten geeft de gemeente opdracht aan een aannemer voor het aanleggen van de uitweg.

 2024
eenvoudige inrit€ 345,00
standaard inrit€ 605,00
verbreden inrit€ 182,00 per m1

Bij maatwerk en bij het verplaatsen van obstakels zoals verkeersborden en straatlantaarns worden de werkelijke kosten daarvan in rekening gebracht. Wij raden u aan altijd vooraf met de gemeente te overleggen wat de mogelijkheden en de kosten zijn in uw geval.