Informatie over voorbereidend onderzoek huisvesting Oekraïense vluchtelingen

Een aantal weken geleden hebben wij de plannen voor huisvesting van Oekraïense vluchtelingen aan de Hogeweg in Yerseke bekendgemaakt. Aankomende week wordt, ter voorbereiding, op deze locatie een sonderingsonderzoek uitgevoerd. Hier leest u meer over het geplande onderzoek.

Betekent het onderzoek dat de plannen definitief zijn?

De plannen zijn nog niet definitief. Dit is pas het geval als de gemeenteraad akkoord is over de beoogde locatie aan de Hogeweg en er een omgevingsvergunning is verleend. 

Wat is een sonderingsonderzoek?

Een sonderingsonderzoek is een onderzoek naar het draagvermogen van de
grond. Een speciale sondeerwagen drukt sondeerstaven de grond in. De mechanische weerstand van de grond kan vervolgens gemeten worden.

Waarom is het sonderingonderzoek nodig?

Het onderzoek is nodig voor de vergunningaanvraag voor de bouw van de woonunits. Het is noodzakelijk om de bodemgesteldheid van de beoogde locatie voor de woonunits in kaart te brengen. De kwaliteit van de bodem bepaalt mede hoe de woonunits gefundeerd moeten worden.

Heeft u nog vragen?

Voor vragen of nadere informatie kunt u contact opnemen met de gemeente
Reimerswaal via telefoonnummer 14 0113 en oekraine@reimerswaal.nl.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Reimerswaal

19 augustus 2022