Incidentele subsidies en structurele (jaar) subsidies

De algemene subsidieverordening 2021 is de basis voor alle aanvragen.

Incidentele subsidies

De incidentele subsidies zijn de subsidies die verstrekt worden voor incidentele evenementen/activiteiten. De regeling die hierbij hoort is de subsidieregeling waarderingssubsidies.  Elke organisatie in Reimerswaal kan aanspraak maken op deze subsidie, wanneer zij een activiteit organiseert die voor alle inwoners (jong en oud) van de gemeente Reimerswaal toegankelijk is. De aanvraag dient uiterlijk 8 weken voor aanvang van de activiteit ingediend te zijn. Met deze waarderingssubsidie wil de gemeente graag haar waardering uitspreken richting de organisatie voor het mogelijk maken van verschillende activiteiten.

Incidentele subsidie aanvragen

Structurele subsidie aanvragen

Voor deze subsidie komt u in aanmerking als u het gehele jaar door verschillende activiteiten aanbiedt voor een bepaalde doelgroep uit de gemeente Reimerswaal.

Als u in aanmerking komt voor een dergelijke subsidie dient u voor 1 juni van het jaar voorafgaand aan  het subsidiejaar de aanvraag in te dienen. Bijvoorbeeld: u wilt subsidie voor 2022 aanvragen, dan moet u de aanvraag indienen voor 1 juni 2021.

Bij deze subsidie(s) kennen we verschillende regelingen, te weten: subsidieregeling jeugd- en jongerenwerk, subsidieregeling kindervakantieweken, subsidieregeling buitenspeeldagen en subsidieregeling amateurkunstbeoefening. Voor alle overige voorwaarden verwijzen wij u naar de betreffende subsidieregeling.

Structurele subsidie aanvragen

Goed om te weten

Bekijk goed wat u met de aanvraag moet meesturen voordat u het digitale aanvraagformulier invult:

  • Omschrijving van de activiteit(en).
  • Begroting.
  • Specificatie van de begroting.