Jaarsubsidie aanvragen - verantwoorden

 • 1 Huidige: Subsidie aanvragen
 • 2 Gegevens instelling/vereniging secretariaat
 • 3 Contactpersoon subsidie(s)
 • 4 Financiële gegevens
 • 5 Bijlage(n) aanvraag
 • 6 Verantwoording
 • 7 Voorbeeldweergave
 • 8 Voltooid
Verplicht Aanduiding van verplicht veld

Let op! Bekijk goed wat u met de aanvraag moet meesturen voordat u het digitale aanvraagformulier invult:

 • omschrijving van de activiteit(en)
 • begroting
 • specificatie van de begroting