Grondverzet

Algemeen

Voor het hergebruiken en toepassen van grond en bouwstoffen in werken is het Besluit activiteiten leefomgeving en het Besluit bodemkwaliteit van toepassing.

Informatie

De gemeente Reimerswaal werkt aan een duurzame bodemkwaliteit die geschikt is voor de functies, zoals wonen, bedrijvigheid, recreƫren, landbouw en natuur. Hiervoor heeft de gemeente in de Nota bodembeheer nadere beleidsregels opgesteld. Deze zijn te benaderen via onderstaande link.

Bodeminformatie | Gemeente Reimerswaal

Als u grondverzet wilt uitvoeren en u wilt in uw project grond toepassen of hergebruiken, dient u aan te tonen dat de kwaliteit van de toe te passen grond voldoet aan de eisen die voor de locatie gelden. Schone grond mag overal worden toegepast. Licht verontreinigde grond mag alleen worden toegepast als de functie van het terrein dat toelaat.

Als u graafwerkzaamheden gaat uitvoeren, waarbij grond dient te worden afgevoerd, dient u een melding graven in de bodem te doen. Dit dient u te doen via het digitaal stelsel omgevingswet: Home - Omgevingsloket (overheid.nl).