Grondverzet

Algemeen

Voor het hergebruiken en toepassen van grond en bouwstoffen in werken is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing.

Informatie

De gemeente Reimerswaal werkt aan een duurzame bodemkwaliteit die geschikt is voor de functies, zoals wonen, bedrijvigheid, recreëren, landbouw en natuur. Hiervoor heeft de gemeenten in de Nota bodembeheer nadere beleidsregels opgesteld. Deze is te benaderen via het Zeeuws Bodemvenster.

Naar 't Zeeuws bodemvenster

Als u grondverzet wilt uitvoeren en u wilt in uw project grond toepassen of hergebruiken, dient u aan te tonen dat de kwaliteit van de toe te passen grond voldoet aan de eisen die voor de locatie gelden. Schone grond mag overal worden toegepast. Licht verontreinigde grond mag alleen worden toegepast als de functie van het terrein dat toelaat.

Vaak dient u het toepassen van de grond te melden bij de gemeente. Dit dient u te doen via het landelijke meldpunt bodemkwaliteit: Meldpunt Bodemkwaliteit.

Voor een duidelijke uitleg over wat u allemaal dient te regelen bij grondverzet kunt u een folder downloaden.

Kunt u de pdf niet lezen? Neem dan contact met ons op via gemeente@reimerswaal.nl of bel 0113-395000.