Bodeminformatie

Algemeen

Bij bouw- en verbouwplannen is het belangrijk te weten of er op geschikte bodem gebouwd wordt.
Bij de gemeente kunt u bodeminformatie opvragen over uitgevoerde bodemonderzoeken en bodemsaneringen op de bij de gemeente bekende locaties.
De gemeente heeft, op basis van historische activiteiten, ook inzichtelijk op welke plekken bodemverontreiniging verwacht kan worden. Denk hierbij aan voormalige bedrijfsactiviteiten, slootdempingen, (voormalige) ondergrondse tanks, voormalige stortplaatsen of andere activiteiten.

Informatie

  • U kunt deze informatie digitaal opvragen via de website https://zeeland.nazca4u.nl/Rapportage/ of via de landelijke website van het bodemloket. Eerstgenoemde is echter het meest gedetailleerd.
  • Wilt u binnen onze gemeente grondverzet plegen van de ene locatie naar de andere locatie? Download dan onze informatiefolder. Ook vindt u hieronder onze bodemkwaliteitskaart en onze Nota bodembeheer (incl. addendum).

Bodeminformatie opvragen

 

Kunt u de pdf niet lezen? Neem dan contact op met ons via gemeente@reimerswaal.nl of bel 0113 395 000.

Wat kost het?

Digitaal beschikbare bodeminformatie is gratis te verkrijgen.

Zijn de onderzoeken niet digitaal beschikbaar? Dan kunt u de genoemde onderzoeken inzien bij het gemeente archief. U kunt hiervoor een afspraak maken via gemeente@reimerswaal.nl.

Het handmatig verstrekken van de gegevens aan particulieren is gratis. Voor het handmatig verstrekken van bodeminformatie aan bedrijven zijn wel kosten verbonden

Verontreinigingen en saneringen

Beschikkingen over verontreinigingen en saneringen, die sinds 2014 door de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD Zeeland) zijn afgegeven, kunt u raadplegen via Bodembeschikkingen RUD Zeeland.

Goed om te weten

De ondergrond is meer dan alleen de chemische kwaliteit. Denk onder andere aan draagkracht om te bouwen, niet gesprongen explosieven, gewasproductie, archeologie en bodemenergie. Meer informatie over deze en andere ondergrondthema’s is te vinden op het 't Zeeuws Bodemvenster.

Wilt u weten welke kansen de ondergrond het bovengronds ruimtegebruik in de Oosterschelderegio nog meer kan bieden? Lees dan deze folder.

 

Kunt u de pdf niet lezen? Neem dan contact op met ons via gemeente@reimerswaal.nl of bel 14 0113.

Meer informatie