Gemeenteraad stemt in met krediet voor tijdelijke huisvesting Oekraïense vluchtelingen aan de Hogeweg

De gemeenteraad heeft tijdens de raadsvergadering van 13 september jl. ingestemd met het verstrekken van een overbruggingskrediet voor het aankopen van woonunits voor tijdelijke huisvesting van Oekraïense vluchtelingen die momenteel al verblijven in Reimerswaal. De raad stelt daarbij als voorwaarde dat de woonunits aan de Hogeweg in Yerseke worden geplaatst, omdat zij van mening is dat deze locatie het meest geschikt is voor de langdurige opvang van de Oekraïense ontheemden. De tijdelijke huisvesting is bedoeld voor een periode van drie tot vijf jaar.

Vervolg

De realisatie van de tijdelijke huisvesting is al enige tijd in voorbereiding. De aanvraagprocedure voor de omgevingsvergunning loopt en na het besluit hierop wordt deze gepubliceerd via de gebruikelijke kanalen.

Terugkijken

Heeft u de gemeenteraadsvergadering gemist en wilt u deze terugkijken, dit kan via https://reimerswaal.raadsinformatie.nl