Gemeente Reimerswaal past Wet voorkeursrecht gemeenten toe voor woningbouw en bedrijventerreinen

Burgemeester en wethouders hebben besloten om vijf gebieden in de gemeente Reimerswaal aan te wijzen waarop de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing is.

Dat betekent dat de eigenaar van de aangewezen gronden niet langer mag verkopen aan wie hij of zij wil, maar de grond eerst aan de gemeente moet aanbieden.

Wethouder Both: “Met de aanwijzing van deze gebieden verstevigt de gemeente haar positie op de grondmarkt. Zo kunnen we ook daadwerkelijk voorzien in de behoefte aan woningen en bedrijventerreinen de komende 10 jaar”.

De gemeente Reimerswaal wil de komende 10 jaar 1000 nieuwe woningen bouwen. Verder bestaat er onder de plaatselijke ondernemers veel belangstelling voor extra bedrijventerreinen. De gemeente heeft zelf te weinig gronden in eigendom om daarin te voorzien. Wethouder Both: “Eigendom van grond is voor de gemeente de basis om de ruimtelijke doelstellingen te realiseren. Ik benadruk dat het voorkeursrecht alleen van toepassing is bij vrijwillige verkoop. Maar als iemand wil verkopen, dan heeft de gemeente in principe belangstelling”.

Enkele tientallen eigenaren hebben inmiddels een brief ontvangen waarin is medegedeeld dat voor hun perceel een voorkeursrecht is vastgelegd.

De aanwijzing die door burgemeester en wethouders is gedaan heeft een voorlopig karakter. Het is de bedoeling dat de raad op 11 juli 2023 het voorkeursrecht definitief vaststelt. Eigenaren kunnen een zienswijze indienen bij de gemeenteraad of eventueel bezwaar maken.

Locaties

Wet voorkeursrecht gemeenten ten behoeve van woningbouw:

  • gebied Deurloohoek in Yerseke
  • gebied tussen Langeweg en Achterwegje in Kruiningen

Wet voorkeursrecht gemeenten ten behoeve van bedrijventerrein:

  • gebied ten zuiden van Olzendepolder in Yerseke
  • gebied ten oosten van Nishoek in Kruiningen
  • gebied omgeving De Poort in Rilland
Wet voorkeursrecht gemeenten
blauw: bedrijventerrein | rood: woningbouw