Geboorteaangifte

Algemeen

Een geboorteaangifte moet gedaan worden in de gemeente waar het kindje is geboren. Is het kindje niet in Reimerswaal geboren maar in een andere gemeente (bijvoorbeeld in het ziekenhuis), dan doet u aangifte in die gemeente.

De aangifte wordt gedaan door iemand die bij de geboorte aanwezig is geweest.

Beschrijving en afspraak maken

Het is verplicht om de verklaring van de arts/verloskundige bij de aangifte bij te voegen. De verklaring moet ingevuld worden door de arts/verloskundige.
De gemeente maakt een geboorteakte op van elke geboorte die aangegeven wordt. In de geboorteakte staan de voornaam of voornamen en de achternaam van het kindje. Ook de namen van de ouders, de geboortedatum, -tijd en -plaats staan er in. 

Geboorteaangifte doen (met DigiD)

Doet iemand anders dan één van de ouders/erkenners de aangifte of lukt het niet om digitaal de aangifte te doen? Maak dan een afspraak met ons in het gemeentehuis.

Geboorteaangifte doen in het gemeentehuis

Wanneer geboorteaangifte doen?

De aangifte moet binnen 3 dagen na de geboorte gedaan worden. In deze periode zijn tenminste 2 werkdagen opgenomen en de termijn eindigt altijd op een werkdag.

Op zaterdag, zondag of een algemeen erkende feestdag kunt u alleen digitaal aangifte doen.

 Hieronder ziet u wat de laatste dag is waarop u de geboorte aan moet geven.

Dag van geboorte Dag van aangifte
Maandag Donderdag
Dinsdag Vrijdag
Woensdag Maandag
Donderdag Maandag
Vrijdag Dinsdag
Zaterdag Dinsdag
Zondag Woensdag

Doet u later aangifte? Dan meldt de ambtenaar van de burgerlijke stand dit aan het Openbaar Ministerie (OM). U kunt dan een boete krijgen.

Wie kan aangifte doen?

  • De (juridische) vader of (juridische) moeder moet aangifte doen van de geboorte van hun kind.
  • Kunnen zij geen aangifte doen? Dan moet iemand het doen die aanwezig was bij de geboorte. Dit kan een familielid zijn, de verloskundige, arts of kraamverzorgende.
  • Soms is er niemand aanwezig bij de geboorte en kan de moeder zelf geen aangifte doen. Dan moet een medebewoner van de woning waar het kind is geboren aangifte doen. Of het hoofd van het ziekenhuis of de kliniek waar het kind is geboren.
  • Is er niemand die de aangifte mag doen? Dan doet de burgemeester of een door hem aangewezen ambtenaar aangifte.

Meer informatie

Kind geboren in lesbische relatie:

De moeder en duomoeder die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben nemen een Ouderschapsverklaring (alleen nodig als de donor anoniem is) mee.

Geboorteaangifte na overlijden:

Heeft uw kind enige tijd geleefd na de bevalling, maar is het voor de geboorteaangifte overleden? Dan wordt eerst een geboorteakte opgemaakt (in de gemeente waar het kind is geboren). Daarna wordt een overlijdensakte opgemaakt (in de gemeente waar het kind is overleden).

Keuze achternaam:

Als ouders bepaalt u welke achternaam uw kind krijgt. U kunt alleen bij uw eerste kind de achternaam kiezen. Dit kunt u vóór de geboorte doen of bij de geboorteaangifte. Alle volgende kinderen uit het gezin krijgen automatisch dezelfde achternaam als uw eerste kind.

Andere nationaliteit:

Heeft uw pasgeboren kind niet de Nederlandse nationaliteit? Dan kunt u misschien niet zelf bepalen welke achternaam uw kind krijgt. Dit hangt af van het namenrecht van het land waarvan uw kind de nationaliteit heeft. Vraag hiernaar bij de ambassade of het consulaat.