Erkenning kind

Algemeen

Bent u niet getrouwd of geregistreerd partner? Dan kunt u door erkenning het ouderschap over uw kind krijgen. Een kind kunt u erkennen bij iedere gemeente.

Erkennen

 • Een man die getrouwd is of een geregistreerd partnerschap heeft met de biologische moeder van het kind, is automatisch (wettelijk) de vader. In andere gevallen kan hij het kind erkennen.
 • Erkenning betekent dat u verplicht bent uw kind te onderhouden. U hebt ook recht op omgang met uw kind na een scheiding. Uw kind heeft recht op een wettelijk erfdeel.
 • De biologische moeder is altijd automatisch wettelijk ouder en hoeft daarom het kind niet te erkennen.
 • Bij erkenning kunt u de achternaam van het kind kiezen.
 • Ook duomoeders kunnen een kind erkennen.
 • Een kind kan erkend worden vóór de geboorte of daarna (bij de geboorteaangifte of op een later moment).

Wat moet ik meenemen als ik een afspraak heb gemaakt?

Gaat de biologische moeder mee naar de gemeente? Neem dan het volgende mee:

 • uw geldige identiteitsbewijs
 • geldig identiteitsbewijs van de biologische moeder

Gaat de biologische moeder niet mee naar de gemeente? Neem dan het volgende mee:

 • uw geldige identiteitsbewijs
 • schriftelijke toestemming met handtekening van de biologische moeder
 • geldig identiteitsbewijs van de biologische moeder of een kopie van het geldige identiteitsbewijs

Woont u of de biologische moeder in het buitenland? Neem dan ook het volgende mee:

 • een buitenlands bewijs dat u niet getrouwd bent

Extra documenten nodig bij erkenning kind van 12 tot 16 jaar

 • schriftelijke toestemming van het kind
 • kopie geldig identiteitsbewijs van het kind

Extra documenten nodig bij erkenning kind door duomoeder

 • U heeft een ouderschapsverklaring nodig om aan te kunnen tonen dat uw partner door middel van kunstmatige bevruchting zwanger is geworden.

Erkennen vóór geboorte

U kunt juridisch ouder worden door uw kind te erkennen. Dit kunt u al voor de geboorte doen. Erkenning doet u bij de burgerlijke stand. U krijgt direct een afschrift van de erkenningsakte mee.

 • U gaat samen met de aanstaande moeder naar de gemeente om uw ongeboren kind te erkennen. Dit kan in elke gemeente in Nederland.
 • Gaat de aanstaande moeder niet mee naar de gemeente? Dan moet u schriftelijke toestemming van haar hebben voor erkenning.
 • Zodra het kind is geboren, wordt de erkenning rechtsgeldig. U bent dan de juridische ouder van het kind.

U kunt de erkenning ook via de notaris regelen.

Erkennen bij de geboorteaangifte

U doet binnen 3 dagen aangifte van de geboorte van uw kind. Op zaterdag, zondag of een algemeen erkende feestdag kunt u geen aangifte doen. Daarom mag u soms ook iets later aangifte doen. Dit doet u bij de gemeente waar uw kind is geboren. U kunt uw kind dan meteen erkennen. Kan de moeder niet meekomen naar de gemeente? Dan moet u schriftelijke toestemming van haar hebben om uw kind te erkennen.

Erkennen ná de geboorteaangifte

 • Is het kind jonger dan 12 jaar? U gaat samen met de biologische moeder naar de gemeente om het kind te erkennen.
 • Is het kind dat u wilt erkennen 12 jaar of ouder? Dan moet u schriftelijke toestemming hebben van de biologische moeder én het kind. Krijgt u geen toestemming van beiden? Dan kunt u de rechter vragen om toestemming. Dit kan alleen als u de verwekker bent van het kind.
 • Is het kind dat u wilt erkennen 16 jaar of ouder? Dan gaat u samen met het kind naar de gemeente. De biologische moeder hoeft er niet bij te zijn.

Erkennen en ouderlijk gezag

Vanaf 1 januari 2023 krijgt u automatisch het gezamenlijk gezag. Heeft de erkenning plaatsgevonden vóór 1 januari dan heeft u niet automatisch het gezag. Voor meer informatie zie hier.

Keuze achternaam eerste kind

Vanaf 1 januari 2024 gaat een nieuwe wet in: Invoering gecombineerde geslachtsnaam. Dit betekent dat u bij de erkenning van uw eerste kind kunt kiezen welke achternaam uw kind krijgt: de naam van de moeder, van de erkenner of een combinatie van beide namen (deze mag niet uit meer dan twee delen bestaan).

 • Wilt u dat het eerste kind de naam van de erkenner of een combinatie van uw beide namen krijgt? Dan moet de moeder meekomen naar de gemeente, schriftelijke toestemming van de moeder is niet voldoende.
 • Kiest u niet? Dan krijgt het kind automatisch de achternaam van de moeder. Alle volgende kinderen uit het gezin krijgen automatisch dezelfde achternaam als uw eerste kind.

Meer informatie

Erkenning betekent dat u verplicht bent uw kind te onderhouden. U hebt ook recht op omgang met uw kind na een scheiding. Uw kind heeft recht op een wettelijk erfdeel.

U kunt uw kind erkennen als u een man bent van 16 jaar of ouder. Ook als u duomoeder bent, kunt u uw kind erkennen. Verder gelden de volgende regels:

 • Het kind heeft nog geen juridische vader.
 • Heeft een kind al 2 ouders? Dan kan het nooit door een ander worden erkend.
 • Staat u onder curatele? U hebt toestemming nodig van de rechter.
 • Mag u door bloedverwantschap niet met de moeder trouwen? Dan kunt u het kind niet erkennen.
 • Bent u de biologische vader? Dan kunt u de erkenning later niet ongedaan maken.