Exploitatievergunning, horecabedrijf

Algemeen

Wanneer u geen alcoholhoudende drank serveert in uw horecabedrijf, moet u een exploitatievergunning aanvragen. U heeft geen exploitatievergunning nodig voor een:

- horecabedrijf in zorginstellingen;
- horecabedrijf in musea;
- horecabedrijf in bedrijfskantine of -restaurant.

Hoe werkt het?

Meestal krijgt u de vergunning als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • De houder/leidinggevende is minimaal 21 jaar en van onbesproken gedrag. De gemeente kan vragen om een Verklaring omtrent het gedrag (VOG).
  • De omgeving heeft geen last van uw horecabedrijf. De gemeente kan vragen dat u daartoe maatregelen neemt.
  • Het bestemmingsplan geeft aan dat er horecabedrijven in het gebied mogen zijn.
  • De gemeente kan u vragen om een ingevuld Bibob-formulier. Hiermee beoordeelt zij of er een kans is dat de vergunning gebruikt gaat worden voor criminele activiteiten.

BIBOB
Wanneer u een aanvraag bij ons heeft ingediend, kan het voorkomen dat u gevraagd wordt persoonlijke (bedrijfs)gegevens te overleggen in het kader van de wet Bibob (Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur). De wet Bibob is bedoeld om te voorkomen dat de overheid ongewild criminele activiteiten ondersteunt door vergunningen, subsidies of aanbestedingen te verstrekken die gebruikt worden voor illegale praktijken zoals bijvoorbeeld geld witwassen. De wet Bibob moet voorkomen dat de boven- en onderwereld met elkaar vermengd raken.

Meer informatie over de wet Bibob

Kunt u de pdf niet lezen? Neem contact met ons op via gemeente@reimerswaal.nl of bel 14 0113

Meer informatie

LET OP!

Wanneer u de aanvraag indient, let u er dan op dat u tevens de BIBOB vragenlijst gelijktijdig persoonlijk inlevert! Daarnaast dient u een verklaring van goed gedrag (niet ouder dan 3 maanden) te kunnen overhandigen.