Evenement organiseren

  • 1 Huidige: Evenement
  • 2 Voorbeeldweergave
  • 3 Voltooid
Verplicht Aanduiding van verplicht veld

Ga hier na of u een meldingsplicht heeft of dat u een evenementenvergunning moet aanvragen. Door de vragen in te vullen, krijgt u vanzelf informatie en een link te zien van het formulier dat u dient in te vullen.

Voor meer informatie neemt u contact op met de gemeente via 0113 395 000 of gemeente@reimerswaal.nl

Duurt het evenement meerdere dagen? Verplicht
Aantal aanwezigen meer dan 50 personen? Verplicht
Vindt het evenement plaats op maandag t/m zaterdag tussen 08.00 uur en 00.00 uur of op zondag tussen 13.00 uur en 00.00 uur? Verplicht
Wordt er geluid/muziek ten gehore gebracht na 23.00 uur met een max toelaatbaar niveau van 50 dB(A) op de gevels? Verplicht
Vindt het plaats op de rijbaan, (brom)fietspad of parkeerplaats of anderzins belemmerend voor verkeer of hulpdiensten? Verplicht
Plaatsen van objecten met een oppervlakte meer dan 25m2 per object? Verplicht
Eén organisator? Verplicht

U heeft een meldingsplicht. U dient uw melding 20 werkdagen voorafgaande aan het evenement in te dienen bij de burgemeester.

meldingsformulier klein evenement

U moet een vergunning aanvragen. Zie evenementenbeleid. Hierbij wordt een onderverdeling gemaakt tussen A, B en C-evenementen. In welke categorie u valt wordt beoordeeld door de gemeente aan de hand van de vergunningaanvraag. Omdat de eisen bij een B en C-evenement anders zijn dan bij een A-evenement geven wij u alvast een indicatie voor het indienen van de aanvraag. Twijfelt u? Neem dan vroegtijdig contact op met de gemeente via 0113 395 000.

A-evenement
Een eenvoudig evenement, bijvoorbeeld een straat-, buurt- of verenigingsfeest. De indieningstermijn is ten minste 8 weken voorafgaand aan het evenement. 

B-evenement
Een grootschalig evenement. De indieningstermijn is ten minste 8 weken voorafgaand aan het evenement.
Daarnaast is een veiligheidsplan verplicht. Bij een terugkerend evenement is een vooraankondiging verplicht.

C-evenement
Een grootschalig evenement, bijvoorbeeld Mosseldag. De indieningstermijn is ten minste 12 weken voorafgaand aan het evenement.
Daarnaast is een veiligheidsplan verplicht. Bij een terugkerend evenement is een vooraankondiging verplicht.

Onderstaand kunt u het formulier digitaal invullen.

aanvraagformulier evenementenvergunning digitaal