Collectevergunning

Algemeen

Voor het inzamelen van geld of goederen voor een goed doel, is een collectevergunning nodig.
Onder het inzamelen van geld of goederen wordt ook bedoeld het aanbieden van goederen of diensten, waarbij aangegeven wordt dat dit voor een goed doel is bestemd. Een collectevergunning moet minimaal acht weken voor het moment van inzameling aangevraagd worden.

Wat kost het?

Het aanvragen van een collectevergunning is gratis.

Regelen

Voor een plaats op de markt moet voldaan worden aan:

  • Landelijke organisaties kunnen maximaal één week collecteren binnen de aangewezen periode op het door het Centraal Bureau Fondsenwerving opgestelde collecterooster.
  • Collecteren vindt plaats in periodes van maximaal één week.
  • In de vrije periodes kunnen plaatselijke instellingen bij de gemeente een verzoek doen om maximaal één week per jaar te collecteren.

Collectevergunning aanvragen (met óf zonder DigiD)

Voorwaarden

De aanvraag wordt getoetst aan de volgende voorwaarden: Beleidsregel vergunningen collecte- en kledinginzameling

Goed om te weten


Bij het beoordelen van uw aanvraag bekijken wij of de gevraagde periode past binnen het collecterooster. Hierin staan alle collectes die een vergunning hebben. Bij grote landelijke acties toetsen wij uw aanvraag aan het advies van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Een collecte of inzameling kan verboden worden als de openbare orde, de openbare veiligheid of de volksgezondheid in het gevaar komen. De tijden waarbinnen gecollecteerd mag worden zijn van maandag t/m zaterdag van 9.00 - 21.00 uur, of korter wanneer de collecte instelling hierom verzoekt.

Klacht over een collecte
Het Centraal Bureau Fondsenwerving onderzoekt of er voldoende waarborgen aanwezig zijn voor een verantwoorden fondsenwerving en besteding. Een klacht over een collecte? Dit kan gemeld worden bij het CBF.