Collectevergunning

Algemeen

Voor het inzamelen van geld of goederen voor een goed doel, is een collectevergunning nodig.
Onder het inzamelen van geld of goederen wordt ook bedoeld het aanbieden van goederen of diensten, waarbij aangegeven wordt dat dit voor een goed doel is bestemd. Een collectevergunning moet minimaal acht weken voor het moment van inzameling aangevraagd worden.

Wat kost het?

Het aanvragen van een collectevergunning is gratis.

Regelen

Voor het organiseren van een plaatselijke collecte geldt de volgende voorwaarde:

  • Plaatselijke instellingen kunnen bij de gemeente een verzoek doen om maximaal één week per jaar te collecteren binnen de vrije periodes volgens het collecterooster van het Centraal Bureau Fondsenwerving

Wilt u nagaan welke week beschikbaar is, kijk hiervoor op onderstaande link.

Collecterooster Centraal Bureau Fondsenwerving

Collectevergunning aanvragen (met óf zonder DigiD)

Voorwaarden

De aanvraag wordt getoetst aan de volgende voorwaarden: Beleidsregel vergunningen collecte- en kledinginzameling

Goed om te weten

Een collecte of inzameling kan verboden worden als de openbare orde, de openbare veiligheid of de volksgezondheid in het gevaar komen. De tijden waarbinnen gecollecteerd mag worden zijn van maandag t/m zaterdag van 9.00 - 21.00 uur.

Klacht over een collecte
Het Centraal Bureau Fondsenwerving onderzoekt of er voldoende waarborgen aanwezig zijn voor een verantwoorden fondsenwerving en besteding. Een klacht over een collecte? Dit kan gemeld worden bij het CBF.