Collectevergunning aanvragen

 • 1 Huidige: Toelichting
 • 2 Uw gegevens
 • 3 Waar wilt u voor collecteren?
 • 4 Voorbeeldweergave
 • 5 Voltooid
Verplicht Aanduiding van verplicht veld
Inloggen met DigiD Verplicht
 • Voor het inzamelen van geld of goederen voor een goed doel, is een collectevergunning nodig.
 • Onder het inzamelen van geld of goederen wordt ook bedoeld het aanbieden van goederen of diensten, waarbij aangegeven wordt dat dit voor een goed doel is bestemd.
 • Een collectevergunning moet minimaal acht weken voor het moment van inzameling aangevraagd worden.
 • Landelijke organisaties kunnen maximaal één week collecteren binnen de aangewezen periode op het door het Centraal Bureau Fondsenwerving opgestelde collecterooster.
 • Collecteren vindt plaats in periodes van maximaal één week.
 • In de vrije periodes kunnen plaatselijke instellingen bij de gemeente een verzoek doen om maximaal één week per jaar te collecteren.
Wilt u inloggen met DigiD? Verplicht

Druk op 'Volgende pagina' om verder te gaan.