Bodem van moestuinen in gemeente Reimerswaal in lichte mate verontreinigd met PFAS. ‘Eet niet alle dagen uit de moestuin’.

Uit een onderzoek in gemeentelijke moestuincomplexen, blijkt dat de PFAS-concentratie in alle complexen licht verhoogd is ten opzichte van de zogenaamde risico-index voor intensief gebruik. Omdat er ook vanuit landelijk onderzoek nog onvoldoende bekend is over de opname van PFAS uit de grond in groente adviseert GGD Zeeland om dit nader te onderzoeken. Zo kan een inschatting worden gemaakt over de daadwerkelijke opname in het lichaam. Daarom wordt nu uit voorzorg het advies gegeven niet alle dagen van de week uit de moestuin te eten.

Advies: eet minder uit moestuin

Na overleg met GGD Zeeland komt de gemeente Reimerswaal tot het advies om gedurende het onderzoek gevarieerd te eten en derhalve niet alle dagen in de week uit de moestuin te eten, maar af te wisselen met het eten van groente uit de supermarkt. Als je een kleinere moestuin hebt (kleiner dan 200 m2) waar je al afwisselt met de groente uit de winkel is er geen reden om dit te veranderen.

 

Onderzoek naar gezondheidsrisico’s

Het advies is preventief omdat er nog te weinig duidelijk is over de schadelijkheid voor de gezondheid van PFAS. We zijn in gesprek met een adviesbureau en laten ons adviseren door landelijke onderzoek partners, zoals RIVM, hoe we dit zo snel mogelijk voor elkaar krijgen. We werken samen met landelijke partijen voor een zo optimaal mogelijk en breed gedragen resultaat. 

Dit onderzoek bestaat uit een gewasonderzoek om na te gaan hoeveel PFAS daadwerkelijk in planten wordt opgenomen, waarna het kan worden opgenomen door de mens als voedsel. Hiervoor gebruikt het RIVM op dit moment nog schattingen, die mogelijk te voorzichtig zijn. Het uit te voeren onderzoek moet daar meer duidelijkheid over geven. Op dit moment is Reimerswaal de enige Zeeuwse gemeente die dergelijk onderzoek laat uitvoeren.

 

Quote wethouder Nico van der Hoest: ‘Wij vinden het belangrijk dat we meer te weten komen over de mogelijk schadelijke effecten van PFAS voor de gezondheid. Omdat we nu nog te weinig weten geven we toch uit voorzorg al het advies aan onze inwoners om niet elke dag uit de moestuin te eten. Met het gewasonderzoek dat wij uit laten voeren dragen wij bij aan het vergroten van de kennis over de effecten die PFAS kunnen hebben op het milieu en de gezondheid. Wij hopen dat meer gemeenten onderzoek doen, zodat we gezamenlijk tot meer duidelijkheid komen’. 

   

Wat zijn PFAS?

PFAS zijn poly- en perfluoralkylstoffen. Het is een groep van duizenden chemische stoffen. Bekende voorbeelden zijn PFOS, PFOA en GenX. PFAS worden door de mens gemaakt. Ze worden in heel veel producten en productieprocessen gebruikt. 

Er is steeds meer bekend over hoe schadelijk de stoffen zijn voor mensen en het milieu.

 We weten dat ze over het algemeen:

  • slecht afbreken
  • zich makkelijk verspreiden
  • en zich ophopen in planten, dieren en mensen

Hierdoor zitten PFAS overal in onze omgeving en blijven ze daar lang.

 

Meer informatie over PFAS via: ggdzeeland.nl/pfas

Of mail of bel de gemeente via: gemeente@reimerswaal.nl of 0113 395 200