Besloten raadsvergadering over de herbenoeming van burgemeester José van Egmond op 11 april 2023

De gemeenteraad van Reimerswaal neemt op dinsdagavond 11 april a.s. vanaf 20.00 uur een besluit over de aanbeveling aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om burgemeester José van Egmond opnieuw te benoemen voor een periode van zes jaar.

Tijdens deze raadsvergadering zal de voorzitter van de Vertrouwenscommissie, Artwin Otte, aan de raadsleden toelichten hoe de commissie haar werk heeft uitgevoerd en wat het resultaat is.

Begin dit jaar is de Vertrouwenscommissie, die bestaat uit alle fractievoorzitters van de raad, gestart met de herbenoemingsprocedure. De Vertrouwenscommissie heeft voor de raad een zogeheten ‘Verslag van Bevindingen’ over het functioneren van de burgmeester opgesteld. De raadsleden mogen dit verslag na de toelichting van de voorzitter van de Vertrouwenscommissie lezen en het wordt daarna besproken. Vervolgens wordt er gestemd over de aanbeveling.

Op grond van de wet is dit deel van de raadsvergadering niet openbaar. Ook zijn de stemming, de vergaderstukken en het debat geheim. Aansluitend aan de besloten vergadering wordt het raadsbesluit bekend gemaakt. De bekendmaking van het raadsbesluit is wel openbaar en die avond live te volgen via https://reimerswaal.raadsinformatie.nl