Asbest verwijderen, melding

Algemeen

Asbest werd vroeger gebruikt als bouwmateriaal, maar het is sinds 1994 verboden dit nog langer te gebruiken. Wanneer asbest breekt, verbrandt of afbrokkelt, komen er kankerverwekkende stoffen vrij. Daarom is het belangrijk dat u zich aan bepaalde regels houdt.

Asbest verwijderen

  • Asbest verwijderen in of bij uw woning of ander bouwwerk? Dan moet u dit altijd melden bij de gemeente. Ook als er sprake is van bijvoorbeeld vergunningsvrij (ver)bouwen, moet het gemeld worden als hierbij asbest vrijkomt.
  • Bent u niet de eigenaar van de woning of het bouwwerk, maar huurder? Neem dan eerst contact op met de verhuurder.
  • Via het Omgevingsloket kan gecheckt worden of een sloopmelding voldoende is voor het verwijderen van asbest. Soms is namelijk een vergunning nodig is voor de werkzaamheden die samenhangen met het verwijderen van asbest.
  • Een sloopmelding moet minimaal 4 weken (bedrijfsmatig) of 7 dagen (particulier) voor aanvang van de werkzaamheden ingediend worden.

Sloopmelding indienen (met DigiD of eHerkenning)

Particulier asbest verwijderen

Als particulier asbest verwijderen? Dien dan altijd een sloopmelding in.

Als particulier mag u zelf asbest verwijderen als de hoeveelheid asbesthoudend materiaal niet groter is dan 35 m2, uit een woning of bijgebouw van de woning komt en  het gaat om:

  • niet-gelijmde vloerbedekking (of -tegels);
  • geschroefde hechtgebonden asbest bevattende vlakke platen of golfplaten.

Als het om een grotere hoeveelheid asbest gaat, dus meer dan 35m2, is het een vereiste dat er een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf en asbestverwijderaar ingeschakeld wordt. Hetzelfde geldt voor alle andere te verwijderen asbest. Dit omdat er sprake kan zijn van zeer gevaarlijk asbest , dit moet vanwege de bescherming van de volksgezondheid deskundig verwijderd worden.

Bedrijfsmatig asbest verwijderen

Voor alle overige gevallen van verwijdering van asbest moet ook een sloopmelding gedaan worden, maar gelden er andere regels. De termijn voor het indienen is langer en u moet een asbestinventarisatie door een deskundige laten uitvoeren. U dient altijd asbest te laten verwijderen door een erkend asbestverwijderingsbedrijf.

Goed om te weten

Er is geen landelijke subsidieregeling voor verwijdering van asbestdaken. Mogelijk kunt u wel via uw gemeente of provincie een subsidie of lening aanvragen.

Particulieren kunnen in aanmerking komen voor de Subsidieregeling Particuliere Woningverbetering. Voor de voorwaarden en het aanvragen van de subsidie verwijzen wij u naar de pagina over Woningverbetering (particulier).

Wat kost het?

Het indienen van een sloopmelding is gratis.

Asbest en asbesthoudend materiaal kan gratis worden aangeboden bij de milieustraat (tot 35m2 voor particulieren). Het materiaal dient echter wel verpakt te worden, dit verpakkingsmateriaal is te verkrijgen bij de milieustraat. De kosten hiervoor kunt u terugvinden op de website van de ZRD.