Woningverbetering (particulier), subsidie

Algemeen

Voor het herstellen van constructie aan het casco van oudere woningen in de kernen van de gemeente Reimerswaal kan mogelijk subsidie worden verleend.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor subsidie dienen de herstelwerkzaamheden aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • De werkzaamheden zijn nog niet begonnen.
 • De woning wordt door de eigenaar bewoond.
 • De woning is gelegen binnen de bebouwde kom.
 • De woning is minimaal 40 jaar geleden gebouwd.
 • De woning is niet bestemd is om binnen 10 jaar te worden gesloopt en behoudt op basis van het gemeentelijk plan bestaansrecht.
 • De kosten van de voorzieningen staan in redelijke verhouding tot het te bereiken kwaliteitsniveau en de waarde van de woning.
 • De subsidiabele verbeteringskosten voor het opheffen van bouwtechnische gebreken aan het casco van de woning zijn minimaal € 3500,-.
 • De woning voldoet na de verbetering aan de eisen van het Bouwbesluit.
 • De warmteweerstand van de gevel en het dak na het treffen van de voorzieningen hoger is dan 2,5 m2 K/W.

Er wordt geen subsidie verleend indien de verbeteringen uitsluitend of overwegend bestaan uit isolatiemaatregelen (vloer, spouw en/of dakisolatie, isolerende beglazing) en wanneer er in een periode van 15 jaar voorafgaand aan de aanvraag voor dezelfde activiteit al subsidie is verleend.

Subsidieverordening Particuliere Woningverbetering Reimerswaal

Wat moet ik regelen voordat ik een aanvraag indien?

 • Voordat u een aanvraag indient, maakt u een afspraak voor een inspectie van uw woning.
 • Samen met u, of uw vertegenwoordiger, wordt vastgesteld of er sprake is van bouwtechnische gebreken aan het casco van uw woning. Ter plaatse krijgt u nadere informatie of er eventueel subsidie in het vooruitzicht wordt gesteld, hoe u dit moet aanpakken, etc.
 • De subsidieaanvraag dient u daarna in met het aanvraagformulier.

Kunt u de pdf niet lezen? Neem contact met ons op via gemeente@reimerswaal.nl of bel 0113 395000

Werkzaamheden uitgevoerd?

Werkzaamheden uitgevoerd? Meld dit dan via onderstaand online formulier.

Gereedmeldingsformulier Subsidieverordening Particuliere Woningverbetering (met DigiD)