Archieven

Algemeen

Op deze pagina staat een overzicht van de inventarissen van de voormalige gemeenten. Dit zijn de 5 gemeenten die tot 1970 zelfstandig waren, maar die nu vallen onder de gemeente Reimerswaal. Ook vindt u hier de inventarissen van de gemeente Reimerswaal (vanaf 1970) en archieven van derden.

Inleiding

Een inventaris is een overzicht van stukken die in één archief thuis horen. Voor een gemeente is dat bijvoorbeeld de correspondentie die de gemeente met derden heeft gevoerd, de raadsnotulen, de notulen van het college van burgemeester en wethouders en de boekhouding. Maar ook andere onderwerpen komen aan bod.

Soms zijn de archieven redelijk groot, zoals de archieven van de voetbal- en gymvereniging van Yerseke, maar een inventaris kan ook maar een paar stukken bevatten. Er is dan geen inleiding toegevoegd aan de inventaris, maar hooguit een paar aantekeningen.

De stukken in de inventarissen zijn over het algemeen na twintig jaar openbaar. Documenten jonger dan twintig jaar zijn alleen op te vragen met toestemming van de inbewaargever van het archief.

Gemeentelijke archieven voormalige gemeenten

Samenvatting geschiedenis gemeente Krabbendijke 1703 - 1969
Inventaris archief gemeente Krabbendijke 1703 - 1969

Inventaris archief gemeente Kruiningen 1583 - 1969

Inventaris archief gemeente Rilland-Bath 1782 - 1969

Inventaris archief gemeente Waarde 1649 -1969

Inventaris archief gemeente Yerseke 1715 - 1969

Archieven Reimerswaal

Inventaris van het archief van de gemeente Reimerswaal periode 1970 - 1979

Inventaris van het archief van de gemeente Reimerswaal periode 1980 - 1989

Archieven van derden

In 2012 is aan de gemeente Reimerswaal uit een nalatenschap van de familie Everts archief geschonken. Het archief gaat over De Heerlijkheid van Yerseke en het overzetveer Yersekendam-Gorishoek. Dit gaat over de periode 1750-1950.

De archiefstukken zijn toegankelijk gemaakt en beschreven in een inventaris. Het archief bevat verkoopaktes en boedelscheidingen van de Heerlijkheid tussen 1750 en 1887. Het archief is in twee delen beschreven. Het eerste deel is Nederlandstalig, het tweede deel Engelstalig. Deze laatste is vooral prettig voor de enige directe nazaten van de Belgische tak van de familie Everts: zij hebben de Engelse nationaliteit.

Het eerste deel bevat documenten van de periode tot aan de aankoop in 1887 van de Heerlijkheid door Philip Pelgrim Everts, Consul van Nederland te Brussel.

Het tweede deel bevat correspondentie met betrekking tot de aankoop door de heer Philip Pelgrim Everts, te Brussel van de Ambachtsheerlijkheid Yerseke (Eng.)

  • inventaris van het archief van de werkliedenvereniging Eendracht maakt macht
  • inventaris van het archief van De Heerlijkheid van Yerseke en het overzetveer Yersekendam-Gorishoek