Alcoholvergunning

Beschrijving

 • Alcohol mag verkocht worden in een slijterij of horecabedrijf, zoals een restaurant of café. Hiervoor dient u in het bezit te zijn van een alcoholvergunning.
 • Ook wanneer er in een verenigingskantine of dorpshuis alcohol wordt verkocht, is een vergunning vereist.
 • Levensmiddelenbedrijven zoals supermarkten hoeven daarentegen geen vergunning te hebben om alcohol te mogen verkopen. Wel is het zo dat zij alleen zwak alcoholische drank zoals bier en wijn mogen verkopen.
 • U vraagt de vergunning aan bij de gemeente.
 • Onder de kop 'regelen' ziet u wat er in uw situatie benodigd is.

Collectieve en incidentele festiviteiten

Collectieve festiviteiten
Burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal maken bekend dat zij op grond van artikel 4:2 van de Algemene plaatselijke verordening Reimerswaal hebben besloten om voor het jaar 2024 de volgende dagen aan te wijzen ten behoeve van de viering van collectieve festiviteiten.

Voor alle kernen binnen de gemeente Reimerswaal geldt:             

 • 27 april 2024
 • 22 juni 2024
 • 28 september 2024
 • 26 oktober 2024
 • 30 november 2024
 • 31 december 2024

Voor het houden van een collectieve festiviteit hoeft men de burgemeester en wethouders niet daarvan in kennis te stellen.               

Incidentele festiviteiten
In de Algemene plaatselijke verordening (artikel 4:2 en 4:3) is bepaald dat een horeca-inrichting naast de aangewezen dagen ten behoeve van collectieve festiviteiten nog zes incidentele festiviteiten per kalenderjaar mag houden. Onder incidentele festiviteiten wordt verstaan: een festiviteit die gebonden is aan een inrichting. 

Degene die een inrichting drijft en een incidentele festiviteit wil houden, moet ten minste twee weken voor aanvang burgemeester en wethouders daarvan in kennis stellen. Hiervoor vult u onderstaand formulier in. 

Incidentele festiviteit in horeca inrichting, vereniging of kantine melden

Wat kost het?

De leges voor het aanvragen van een alcoholvergunning staan in de legesverordening.

Regelen

Er zijn verschillende aanvraagformulieren. Kijk hieronder welke voor u van toepassing is. Vul de benodigde aanvraagformulieren in en stuur deze naar:

Gemeente Reimerswaal
Postbus 70
4416 ZH  KRUININGEN

Wilt u een leidinggevende bijschrijven op de alcoholvergunning?

Hiervoor moet onderstaand formulier ingevuld en ingestuurd worden. 

Formulier wijzigen/bijschrijven leidinggevende 

Vergunning voor een horeca- of slijtersbedrijf

Hiervoor moeten onderstaande formulieren ingevuld ingestuurd worden. Hiervoor heeft u nodig:

 • een geldig identiteitsbewijs (voor- en achterkant) van elke persoon die op de vergunning wordt genoemd
 • arbeidscontracten van de leidinggevenden
 • recent uittreksel Kamer van Koophandel
 • kopie verklaring sociale hygiëne

Download het formulier:

aanvraagformulier Alcoholwet Model A

Er moet ook een Bibob vragenlijst ingevuld worden op grond van de Wet Bibob. Bibob staat voor Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur. Door deze wet kan de gemeente voorkomen dat ze ongewild criminele activiteiten mogelijk maakt. Deze Bibob vragenlijst moet persoonlijk aan de hiervoor aangewezen ambtenaar te worden afgegeven. 

Vergunning voor alcoholverkoop in para-commerciële instellingen (sportkantine etc.)

Voor het volledig invullen van de aanvraag heeft u nodig:

 • een geldig identiteitsbewijs (voor- en achterkant) van elke persoon die op de vergunning wordt genoemd
 • recent uittreksel Kamer van Koophandel
 • kopie verklaring sociale hygiëne
 • een officieel bestuursreglement, ondertekend door het gehele bestuur

Download het formulier:

aanvraagformulier Alcoholwet Model B

Alcohol schenken tijdens een evenement?

Wil u zwak alcoholische drank schenken tijdens uw evenement en is het buiten de reguliere horeca, dan dient u een ontheffing aan te vragen.

Voor het volledig invullen van de aanvraag heeft u nodig:

 • een geldig identiteitsbewijs (voor- en achterkant) van elke persoon die op de ontheffing wordt genoemd
 • kopie verklaring sociale hygiëne

Download het formulier:

Ontheffing Alcoholwet art. 35 (model C)

Goed om te weten

U mag geen alcohol verkopen aan kinderen jonger dan 18 jaar. U kunt de vergunning krijgen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Alle leidinggevenden zijn minimaal 21 jaar
 • De ondernemer staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
 • Alle leidinggevenden zijn van goed gedrag
 • Er is altijd minimaal één leidinggevende aanwezig
 • Elke leidinggevende heeft een verklaring sociale hygiëne
 • Uw horecabedrijf of slijterij voldoet aan bepaalde eisen over de oppervlakte, hoogte, ventilatie en toiletruimte

Voor verenigingen en stichtingen die alcohol verkopen gelden extra voorwaarden:

 • Huisregels ophangen in kantines
 • Cursussen voor barvrijwilligers
 • Opstellen van een bestuursreglement (in verband met sociale hygiëne)