Afval inzamelen, hoe doen wij dat per 1 januari 2023?

Vanaf 1 januari 2023 wordt in de gemeente Reimerswaal afval anders ingezameld om de hoeveelheid restafval te verminderen.
Het plastic wordt vanaf die datum weer apart iedere twee weken opgehaald in plastic zakken. Uw restafvalcontainer zal dus minder snel vol raken dan nu.

Basistarief en variabel tarief per 1 januari 2023.
U betaalt per huishouden een vast basisbedrag voor uw afval. Dit is een veel lager bedrag dan wat u nu aan afvalstoffenheffing betaalt. Daarnaast betaalt u voor iedere keer dat u uw grijze container met restafval laat legen. Of voor iedere keer dat u uw afvalpas gebruikt voor het wegbrengen van restafval naar een verzamelcontainer. Hoe minder vaak u dat doet, hoe minder u betaalt. Zo heeft u zelf invloed op uw totale rekening.
Dit systeem heet Diftar. 
In december 2022 ontvangen inwoners van Reimerswaal informatie thuis over het nieuwe systeem.

Lees hieronder de meest gestelde vragen

Wat verandert er per 1 januari 2023?
Vanaf 1 januari 2023 start de gemeente Reimerswaal met het apart ophalen van PMD. PMD staat voor Plastic, Metaal verpakkingen en Drankenkartons. We halen dit iedere 2 weken in zakken aan huis op. Deze zakken kunnen vanaf januari gratis via de ZRD-app of ZRD-website besteld worden. Daarnaast starten we met het Diftar systeem. 

Wat is Diftar precies?
Diftar staat voor gedifferentieerde tarieven. Dit houdt in dat u vanaf 1 januari 2023, naast een basisbedrag, per keer betaalt wanneer u uw grijze restafvalcontainer aan de straat zet of de keren dat u restafval wegbrengt naar de ondergrondse restafvalcontainer. U betaalt niet per kilo (dus niet op basis van gewicht), maar per keer dat u restafval aanbiedt.

Wanneer wordt het nieuwe afvalbeleid ingevoerd?
Op 1 januari 2023.

Waarom wordt het nieuwe afvalbeleid ingevoerd?
De gemeente voert dit nieuwe afvalbeleid in om het restafval te verminderen. Het landelijke doel is om in 2025 nog maar 30 kilo restafval per persoon per jaar te hebben.
Zo ver zijn we nog niet. In Reimerswaal produceerden we (in 2021) 199 kilo restafval per persoon per jaar. Tweederde van al het huishoudelijk restafval bestaat uit waardevol, recyclebaar materiaal. Te grote hoeveelheden hiervan belanden in de verbrandingsoven. Er is dus nog ruimte om afval beter te scheiden in herbruikbare grondstoffen. Glas naar de glasbak, GFT in de GFT-container enzovoort. 

Wat betaalt u met Diftar in Reimerswaal? 
U betaalt een basisbedrag én een bedrag voor het aantal keren dat restafval door u wordt aangeboden. U betaalt dus niet per kilo, maar op basis van een lediging voor restafval.

Waarom zijn er nog geen definitieve tarieven?
De definitieve tarieven zijn kortgeleden door de gemeenteraad vastgesteld en worden binnenkort gepubliceerd. Per keer een restafvalcontainer aan de straat gaat 8 euro kosten. Daarnaast kan de afvalstoffenheffing nog veranderen door bijvoorbeeld landelijk opgelegde belastingen.

Hoe werkt het nieuwe afvalbeleid?
Laagbouwwoningen
Alle laagbouwwoningen beschikken over minicontainers (240 liter) die door een chip (sticker met qrcode) uniek is en aan het adres gekoppeld zijn. De inzamelwagen leest deze chip uit. Iedere keer dat u uw container aanbiedt, wordt dat uitgelezen en doorgegeven aan de Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD). Sabewa verwerkt dit per huishouden tot de jaarlijkse belastingheffing. De registratie van het aantal ledigingen is dus vanaf 1 januari 2023 het variabele deel van uw afvalstoffenheffing. 
Hoogbouwwoningen
U hebt toegang tot een ondergrondse restafvalcontainer. Deze kunt u openen met uw afvalpas die aan uw adres is gekoppeld. Vanaf 1 januari 2023 wordt het gebruik geregistreerd en vormt dit het uitgangspunt voor het variabele deel van uw afvalstoffenheffing. Vanaf 1 november zal er bij hoogbouw ook een GFT-container geplaatst zijn zodat hier ook afval gescheiden kan worden.

Wordt het afval gewogen?
Nee, het afval wordt niet gewogen. De inzamelwagen registreert het ledigen van uw restafval container. Om dit te kunnen doen, zit er een chip op de container die is gekoppeld aan uw adres. Via de afvalstoffenheffing betaalt u dan het aantal ledigingen op jaarbasis. Registratie gaat dus per keer en niet op basis van gewicht.

Verandert er iets in het ophalen van afval?  
Ja, het restafval en GFT blijft eens per twee weken opgehaald worden maar het PMD gaat eens per twee weken in zakken opgehaald worden. Oud papier blijft op dezelfde wijze opgehaald worden of verzameld worden in containers door de verenigingen.  

Leidt dit nieuwe afvalbeleid tot extra dumpingen en meer zwerfaval? Werkt Diftar niet in de hand dat mensen hun afval dumpen?
De ervaringen in veel andere gemeenten met Diftar leren dat dit niet het geval is of van tijdelijke aard. Wel geven inwoners de meldingen van extra dumpingen of zwerfafval vaker en sneller door en wij reageren hierop door het afval op te ruimen. De gemeente heeft het dumpen van afval strafbaar gesteld. Onze Boa’s handhaven op overtredingen en de medewerkers van de buitendienst reageren snel om het afval op te ruimen.
De gemeente heeft hierbij ‘de ogen en oren’ van de inwoners nodig. Ziet u iets wat niet hoort? Meld dit dan via www.fixi.nl

Heeft het scheiden van afval nut?
Er zitten nog veel grondstoffen in het restafval, bijvoorbeeld GFT, verpakkingen, textiel, glas en papier. Dit is zonde want hier kunnen nieuwe producten van worden gemaakt. Als u deze grondstoffen uit het restafval haalt, hoeft u minder vaak de grijze container aan straat te zetten of de ondergrondse restafvalcontainer te gebruiken. Dit is beter voor het milieu en voor uw portemonnee.


Waarom moet u afval scheiden, het komt toch allemaal op een hoop?
De ZRD zamelt in en voert het gescheiden afval ook gescheiden af bij de verwerkers. Het komt dus niet op een hoop terecht. Gescheiden afval dient als grondstof voor nieuwe producten. Zo wordt van oud glas nieuw glas gemaakt en wordt van oud papier weer nieuw papier gemaakt. Wist u trouwens dat van oud plastic o.a. tennisballen en fleecetruien worden gemaakt?

Waarom betaalt u per storting/aanbieding en niet per kilo?
Deze keuze is mede gemaakt om de benodigde technische aanpassingen. Als de systemen moeten worden ingericht op 'betalen per kilo' is daarvoor een flinke investering in apparatuur noodzakelijk. Die investering betaalt u als inwoner. Om die reden is gekozen voor betalen per storting/aanbieding. Daarnaast voorkomt het dat inwoners afval bij elkaar in de container gooien op een inzameldag.

Mag u zakken gebruiken in uw grijze container?
In uw grijze container mag u gerust (vuilnis)zakken gebruiken. Bedenk wel dat er meer afval in uw container past als u geen vuilniszakken gebruikt.

U gebruikt de restcontainer niet. Krijgt u dan korting?
Nee, dat is niet het geval. Alle huishoudens betalen een basisbedrag. Alleen het variabele bedrag heeft u zelf in de hand. Hoe minder restafval u aanbiedt, hoe minder u betaalt.

Gaan grote huishoudens in vergelijking met kleinere huishoudens meer betalen?
De hoeveelheid restafval die u aanbiedt is bepalend. Een huishouden dat meer restafval aanbiedt zal meer gaan betalen. Maar ook hier geldt dat afval scheiden loont en dan maakt de grootte van het huishouden niet veel meer uit. Het gaat erom of u het afval goed kan scheiden.

Waar vindt u meer informatie?
Wanneer u informatie mist kunt u contact opnemen met gemeente Reimerswaal  via telefoonnummer  0113 395 000. Informatie over afvalscheiding kunt u vinden op www.zrd.nl of de ZRD-app.
Informatie over afval bij gemeente Reimerswaal kunt u op de website van Reimerswaal www.reimerswaal.nl/afval vinden.