Woningmarkt Reimerswaal

Algemeen

Ieder dorp in onze gemeente heeft zijn eigen identiteit. Ook laat de samenstelling van de bevolking en de leeftijdsopbouw ervan de nodige verschillen zien. Het is voor onze inwoners van belang dat zij een geschikte woning kunnen vinden in hun eigen dorp.

Om in de komende jaren de juiste aantallen woningen van het juiste type op de juiste plaats te kunnen bouwen, moeten er keuzes gemaakt worden.

Woonvisie Gemeente Reimerswaal

Er dient oog te zijn voor de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad. Wat dit voor de gemeente Reimerswaal en de afzonderlijke kernen betekent, staat beschreven in de Woonvisie Gemeente Reimerswaal. 

Kunt u de pdf niet lezen? Neem dan contact met ons op via gemeente@reimerswaal of bel 0113 395 000.

Woningmarktafspraken De Bevelanden 2020 - 2030

Concrete afspraken voor een goed functionerende en dynamische woningmarkt zijn te vinden in het document:

Woningmarktafspraken De Bevelanden 2020 - 2030