Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

Een ernstige psychiatrische aandoening kan ertoe leiden dat de persoon een gevaar voor zichzelf of voor anderen is. Als deze persoon hulp weigert, kan verplichte zorg nodig zijn. De verplichte zorg kan zowel voor jeugdigen als volwassenen van toepassing zijn en wordt alleen ingezet als het echt niet anders kan.

Hoe werkt het?

Om ervoor te zorgen dat iemand de hulp krijgt die hij/zij nodig heeft, hebben we sinds 1 januari 2020 een nieuwe taak binnen de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). Deze wet vervangt de Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Wbopz). De Wvggz regelt de rechten en plichten van mensen die psychische zorg nodig hebben. Vanaf 1 januari 2020 kan verplichte zorg ingezet worden door opname in een kliniek, poliklinische zorg of zorg in de thuissituatie. Alle zorg wordt geleverd door daarvoor gecertificeerde organisaties. Meer informatie vindt u op www.dwangindezorg.nl/wvggz.

De Wvggz maakt het mogelijk dat iedereen kan melden bij het vermoeden dat iemand zichzelf of anderen ernstige schade kan toebrengen, en (mogelijk) nog niet bekend is bij de psychiatrie. De gemeente moet onderzoeken of verplichte zorg nodig is en of verplichte zorg voorkomen kan worden. De Zeeuwse gemeenten hebben deze taken belegd bij het Meldpunt Wvggz, onderdeel van het Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland. Het meldpunt werkt hierin samen met diverse deskundigen en indien mogelijk met de betrokkene zelf, diens familie en essentiële naasten.

Maakt u zich zorgen over iemand? En denkt u dat deze persoon misschien verplichte zorg nodig heeft? Dan kunt u dat melden bij het meldpunt. Indien u een melding wilt doen, kan dit via dit formulier. Na melding wordt er tijdens kantoortijden contact met u opgenomen door het Meldpunt Wvggz.

Uiteraard kunt u uw zorgen altijd bespreken met een professional in de eigen gemeente, zoals een huisarts, een zorgbegeleider of iemand van het gebiedsteam. Daarnaast zijn er diverse familie – en cliëntorganisaties die ondersteunend kunnen zijn, waaronder het Zeeuwse Platform GGZ en Ypsilon.

Indien u zich zorgen maakt over iemand die zichzelf of anderen ernstig nadeel kan toebrengen en waarbij (mogelijk) sprake is van dementie of een verstandelijke handicap, vindt u meer informatie op www.dwangindezorg.nl/wzd en op www.zorgvoorbeter.nl/vrijheidsbeperking. Ook in deze situatie kunt u uw zorgen altijd bespreken met een professional in de eigen gemeente of contact opnemen met het Meldpunt Wvggz.

Indien er sprake is van een acute crisissituatie: bel alarmnummer 112