Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

Algemeen

Een ernstige psychiatrische aandoening kan ertoe leiden dat de persoon een gevaar voor zichzelf of voor anderen is. Als deze persoon hulp weigert, kan verplichte zorg nodig zijn. De verplichte zorg kan zowel voor jeugdigen als volwassenen van toepassing zijn en wordt alleen ingezet als het echt niet anders kan.

Hoe werkt het?

Om ervoor te zorgen dat iemand de hulp krijgt die hij/zij nodig heeft, hebben we sinds 1 januari 2020 een nieuwe taak binnen de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). Deze wet vervangt de Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Wbopz). De Wvggz regelt de rechten en plichten van mensen die psychische zorg nodig hebben. Vanaf 1 januari 2020 kan verplichte zorg ingezet worden door opname in een kliniek, poliklinische zorg of zorg in de thuissituatie. Alle zorg wordt geleverd door daarvoor gecertificeerde organisaties. Meer informatie vindt u op www.dwangindezorg.nl/wvggz.

Meldpunt Zorgwekkend gedrag Zeeland

Gedraagt de buurman zich heel anders dan normaal? Bent u bezorgd over het verwarde gedrag van uw moeder? Of heeft u het gevoel dat iemand meer of andere hulp nodig heeft dan hij nu al krijgt? Meld de situatie dan bij het Meldpunt zorgwekkend gedrag Zeeland.

Bel 0800-1205 (tijdens kantooruren) of ga naar www.meldpuntzorgwekkendgedragzeeland.nl

Het Meldpunt zorgwekkend gedrag Zeeland is onderdeel van het Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland en werkt voor de 13 Zeeuwse gemeenten.

In welk soort situaties kunt u het meldpunt benaderen?

In situaties dat iemand door zijn gedrag:

  • niet goed voor zichzelf kan zorgen
  • overlast veroorzaakt voor anderen
  • verward overkomt

..en u zich afvraagt 

  • of hij al hulp krijgt
  • of hij nog andere hulp kan krijgen dan hij al krijgt
  • of u zelf iets kunt doen
  • of hij gedwongen hulp zou moeten krijgen

Uiteraard kunt u uw zorgen altijd bespreken met een professional in de eigen gemeente, zoals een huisarts, een zorgbegeleider of iemand van het gebiedsteam. Daarnaast zijn er diverse familie – en cliëntorganisaties die ondersteunend kunnen zijn, waaronder het Zeeuwse Platform GGZ en Ypsilon.

Indien u zich zorgen maakt over iemand die zichzelf of anderen ernstig nadeel kan toebrengen en waarbij (mogelijk) sprake is van dementie of een verstandelijke handicap, vindt u meer informatie op www.dwangindezorg.nl/wzd. Ook in deze situatie kunt u uw zorgen altijd bespreken met een professional in de eigen gemeente of contact opnemen met het Meldpunt Wvggz.

Indien er sprake is van een acute crisissituatie: bel alarmnummer 112