Wat verandert er 1 januari 2023?

Algemeen

Wat verandert er per 1 januari 2023?

Vanaf 1 januari 2023 start de gemeente Reimerswaal met het apart ophalen van PMD. PMD staat voor Plastic, Metaal verpakkingen en Drankenkartons. We halen dit iedere 2 weken in zakken aan huis op. De zakken kunnen gratis via de ZRD-app of ZRD-website besteld worden. Daarnaast starten we met een nieuwe methode voor het berekenen van afvalstoffenheffing.  Gebaseerd op het aantal keer dat restafval wordt aangeboden. Dit noemen we Diftar.

Afval scheiden, sorteer voor op de toekomst!

Veelgestelde vragen

Diftar staat voor gedifferentieerde tarieven. Dit houdt in dat u vanaf 1 januari 2023, naast een basisbedrag, per keer betaalt wanneer u uw grijze restafvalcontainer aan de straat zet of de keren dat u restafval wegbrengt naar de ondergrondse restafvalcontainer. U betaalt niet per kilo (dus niet op basis van gewicht), maar per keer dat u restafval aanbiedt.

Op 1 januari 2023.

De gemeente voert dit nieuwe afvalbeleid in om het restafval te verminderen. Het landelijke doel is om in 2025 nog maar 30 kilo restafval per persoon per jaar te hebben.

Zo ver zijn we nog niet. In Reimerswaal produceerden we (in 2021) 199 kilo restafval per persoon per jaar. Tweederde van al het huishoudelijk restafval bestaat uit waardevol, recyclebaar materiaal. Te grote hoeveelheden hiervan belanden in de verbrandingsoven. Er is dus nog ruimte om afval beter te scheiden in herbruikbare grondstoffen. Glas naar de glasbak, GFT in de GFT-container enzovoort.

U betaalt een basisbedrag én een bedrag voor het aantal keren dat restafval door u wordt aangeboden. U betaalt dus niet per kilo, maar op basis van een lediging voor restafval.

Basistarief 2023

 

 

1-persoons huishouden

Vast tarief € 186,00

 

2-persoons huishouden

Vast tarief € 250,80

 

Meerpersoons huishouden

Vast tarief € 282,00

 

Geen permanente bewoning of geen personen ingeschreven in BRP

Vast tarief € 282,00

 

 

Variabel tarief

 

Restafvalcontainer: per lediging

€ 8,00

Ondergrondse container: per aanbieding

€ 2,00


Rekenvoorbeeld

10 x ledigen restafvalcontainer 2 pers huishouden

 

2022

2023

2024

kosten

Totaal bedrag € 330,-

Vast bedrag  € 251,-

+

Variabel bedrag (10 x 8,-)  €80 ,-

nader te bepalen

U betaalt

330

251

Vast bedrag 2024 +  variabele kosten € 80,- (van 2023)

 

 

 

Elke aanbieding of lediging wordt geregistreerd. Dit wordt aan het eind van het jaar 2023 bij elkaar opgeteld en in de afvalstoffenheffing van 2024 verrekend.
In 2023 betaalt u alleen het onderstaande vaste tarief.

Basistarief 2023

 

1-persoons huishouden

Vast tarief € 186,00

2-persoons huishouden

Vast tarief € 250,80

Meerpersoons huishouden

Vast tarief € 282,00

Geen permanente bewoning of geen personen ingeschreven in BRP

Vast tarief € 282,00

In 2024 betaalt u het vaste tarief van 2024 én het aantal ledigingen/aanbiedingen van 2023.

Deze keuze is mede gemaakt om de benodigde technische aanpassingen. Als de systemen moeten worden ingericht op 'betalen per kilo' is daarvoor een flinke investering in apparatuur noodzakelijk. Die investering betaalt u als inwoner. Om die reden is gekozen voor betalen per storting/aanbieding. Daarnaast voorkomt het dat inwoners afval bij elkaar in de container gooien op een inzameldag.

De hoeveelheid restafval die u aanbiedt is bepalend. Een huishouden dat meer restafval aanbiedt zal meer gaan betalen. Maar ook hier geldt dat afval scheiden loont en dan maakt de grootte van het huishouden niet veel meer uit. Het gaat erom of u het afval goed kan scheiden.

Laagbouwwoningen (woonhuizen)
Alle laagbouwwoningen beschikken over minicontainers (240 liter) die door een chip (sticker met qr-code) uniek is en aan het adres gekoppeld zijn. De inzamelwagen leest deze chip uit. Iedere keer dat u uw container aanbiedt, wordt dat uitgelezen en doorgegeven aan de Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD). Sabewa verwerkt dit per huishouden tot de jaarlijkse belastingheffing. De registratie van het aantal ledigingen is dus vanaf 1 januari 2023 het variabele deel van uw afvalstoffenheffing.

Hoogbouwwoningen (appartementencomplexen)
U hebt toegang tot een ondergrondse restafvalcontainer. Deze kunt u openen met uw afvalpas die aan uw adres is gekoppeld. Vanaf 1 januari 2023 wordt het gebruik geregistreerd en vormt dit het uitgangspunt voor het variabele deel van uw afvalstoffenheffing. 

Nee, het afval wordt niet gewogen. De inzamelwagen registreert het ledigen van uw restafval container. Om dit te kunnen doen, zit er een chip op de container die is gekoppeld aan uw adres. Via de afvalstoffenheffing betaalt u dan het aantal ledigingen op jaarbasis. Registratie gaat dus per keer en niet op basis van gewicht.

Ja, het PMD gaat eens per twee weken in zakken opgehaald worden. Het restafval en GFT blijft eens per twee weken opgehaald worden. Ook het oud papier blijft op dezelfde wijze opgehaald worden of verzameld worden in containers door de verenigingen.

Nee, dat is niet het geval. Alle huishoudens betalen een basisbedrag. Alleen het variabele bedrag heeft u zelf in de hand. Hoe minder restafval u aanbiedt, hoe minder u betaalt.

Het plastic wordt vanaf januari 2023 iedere twee weken opgehaald in speciale plastic zakken. De zakken zijn gratis te bestellen via www.zrd.nl of tel 0115 478 100.

De zakken kunnen via de website van de Zeeuwse Reinigingsdienst, www.zrd.nl, via de app van de ZRD of telefonisch via 0115-478100 besteld worden. De bestelde zakken worden per post bij u bezorgd. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Het afvalschema is te vinden via zrd.nl of de ZRD app. 

Ja, de PMD-zakken kunnen ook op de milieustraat afgeleverd worden. Hiervoor staat er een aparte container.

De ervaringen in veel andere gemeenten met Diftar leren dat dit niet het geval is of van tijdelijke aard. Wel geven inwoners de meldingen van extra dumpingen of zwerfafval vaker en sneller door en wij reageren hierop door het afval op te ruimen. De gemeente heeft het dumpen van afval strafbaar gesteld. Onze Boa’s handhaven op overtredingen en de medewerkers van de buitendienst reageren snel om het afval op te ruimen.

De gemeente heeft hierbij ‘de ogen en oren’ van de inwoners nodig. Ziet u iets wat niet hoort? Meld dit dan via www.fixi.nl

Er zitten nog veel grondstoffen in het restafval, bijvoorbeeld GFT, verpakkingen, textiel, glas en papier. Dit is zonde want hier kunnen nieuwe producten van worden gemaakt. Als u deze grondstoffen uit het restafval haalt, hoeft u minder vaak de grijze container aan straat te zetten of de ondergrondse restafvalcontainer te gebruiken. Dit is beter voor het milieu en voor uw portemonnee.

De kosten die u voor afvalinzameling betaalt, bestaan uit 2 delen. U betaalt een vast bedrag per jaar. Ook betaalt u een bedrag voor het totaal aantal keer dat we uw restafvalcontainer legen. Om dit goed bij te houden, heeft de container een chip. Deze chip registreert elke keer dat wij uw container legen. Let op! Heeft een container geen chip? Dan wordt de container niet geleegd.

Nee, dat kan niet. De chip ziet of weegt niet hoeveel afval in een container zit. Met de chip houden we alleen bij hoe vaak u de container door ons laat legen.

De container is voorzien van een sticker of chip met daarop gegevens betreffende onder andere een barcode, de afvalstroom waarvoor de container is bestemd, het volume van de container, een postcode, een plaatsnaam, een straatnaam of een huisnummer. Bij het scannen wordt de afvalstroom, straatnaam en huisnummer, postcode en plaatsnaam doorgegeven.

In uw grijze container mag u gerust (vuilnis)zakken gebruiken. Bedenk wel dat er meer afval in uw container past als u geen vuilniszakken gebruikt.

De ZRD zamelt in en voert het gescheiden afval ook gescheiden af bij de verwerkers. Het komt dus niet op een hoop terecht. Gescheiden afval dient als grondstof voor nieuwe producten. Zo wordt van oud glas nieuw glas gemaakt en wordt van oud papier weer nieuw papier gemaakt. Wist u trouwens dat van oud plastic o.a. tennisballen en fleecetruien worden gemaakt?

U kunt op de site van de Zeeuwse Reinigingsdienst, www.zrd.nl of via de app van de ZRD de actuele afvalkalender inzien. Hierin staan alle ophaaldagen voor afval en wegbrenglocaties voor de overige grondstoffen bij u in de buurt.

Als er verkeerd afval in de bak of zak zit zal de Zeeuwse Reinigingsdienst deze niet meenemen. Er wordt een sticker opgeplakt waar staat wat u moet doen.

Mocht het verkeerde afval toch meegenomen worden door de ZRD kan dit later resulteren in een afkeur van het aangeboden afval. Dit houdt in dat het afval niet gerecycled kan worden en het verbrand wordt. Dit levert een boete voor de gemeente op, wat kan leiden tot het verhogen van de afvalstoffenheffing.

Onderstaande tips helpen om samen onze gemeente netjes en opgeruimd te houden:
- Zet de zak pas buiten op de inzameldag of hooguit de avond ervoor;
- Bind de zak goed dicht;
- Maak meerdere zakken aan elkaar vast;
- Hang geen zakken aan ondergrondse containers.

Denkt u recht te hebben op kwijtschelding dan kunt u een aanvraag doen bij Sabewa. Zij verzorgen de kwijtscheldingen voor gemeente Reimerswaal.

Inwoners die door een chronische ziekte of medische beperking veel medisch afval hebben, bieden dat afval aan bij het restafval. Voor hen is het vaak onmogelijk om hun restafval minder vaak aan te bieden en zo in aanmerking te komen voor een lagere afvalstoffenheffing. Zij kunnen onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van de medische regeling van de gemeente Reimerswaal.

Wat houdt de korting op de afvalstoffenheffing in:

U betaalt het gemiddelde aantal ledigingen (restafvalcontainer) of aanbiedingen (ondergrondse container) wat is vastgesteld door de gemeente. Alles wat daarboven komt wordt kwijtgescholden. Heeft u een extra restafvalcontainer voor het medisch afval dan zitten hier geen kosten aan.

Gemiddeld aantal ledigingen/ aanbiedingen 2023:

Éénpersoonshuishouden             10 ledigingen / 40 aanbiedingen
Tweepersoonshuishouden         11 ledigingen / 44 aanbiedingen
Meerpersoonshuishouden         13 ledigingen / 52 aanbiedingen

* Let op: Elk huishouden betaalt in 2023 alleen het basistarief afvalstoffenheffing. In 2024 betaalt u het basistarief afvalstoffenheffing + het aantal ledigingen/ aanbiedingen van 2023.

U mag geen huishoudelijk restafval bij de milieustraat brengen. Dit soort afval moet in uw restafvalcontainer of in de ondergrondse container. Dit doen we omdat het scheiden van afval belangrijk is. De PMD-zakken kunnen wel op de milieustraat afgeleverd worden. Hiervoor staat er een aparte container.

De medewerkers van de milieustraat kunnen controleren welk afval u daar brengt.

Wanneer u informatie mist kunt u contact opnemen met gemeente Reimerswaal via telefoon 0113 395 000 of mail afval@reimerswaal.nl. Informatie over afvalscheiding kunt u vinden op www.zrd.nl of de ZRD-app.