Wat houdt de visie in en wat gaan we doen?

De structuurvisie laat zien op welke plaatsen we duurzame energie kunnen opwekken en op welke slimme manier we die kunnen koppelen aan het verbeteren van ons landschap, de natuur en de recreatie in het gebied. We zoeken naar een manier hoe we daar optimaal van kunnen profiteren. We maken een landschappelijk, functioneel en economisch raamwerk.

Reimerswaal neemt de regierol en gaat samen met het stedenbouwkundige bureau Kuiper Compagnons en onze gebiedspartners, landeigenaren, bedrijven en de omwonenden aan de slag om een gebiedsvisie op te stellen. Hierbij betrekken we ook onze regionale netbeheerder Stedin-Enduris, de Provincie Zeeland en het waterschap Scheldestromen.

Tijdspad

We starten in april 2021 met stap 1, een verdiepingsslag voor alle opgaven in het gebied. Vervolgens gaan we in juni 2021 met stap 2 verder, de ontwikkelfase, waarin we de slimme combinaties en koppelingen willen gaan leggen. Na de zomer van 2021 willen we in stap 3 samen met onze partners en de omgeving bepalen hoe de visie er daadwerkelijk uit komt te zien. Bij elke stap organiseren we (digitale) sessies en bijeenkomsten waar we de partners en omgeving voor uitnodigen. Het streven is om de visie in november 2021 gereed te hebben zodat die door onze gemeenteraad in december 2021 kan worden vastgesteld.