Wat is er veranderd sinds 1 januari 2023?

Wat is er veranderd sinds 1 januari 2023?

Op 1 januari 2023 is de gemeente Reimerswaal gestart met het apart ophalen van PMD. PMD staat voor Plastic, Metaal verpakkingen en Drankenkartons. We halen dit iedere twee weken in zakken aan huis op. De zakken kunnen gratis via de ZRD-app of ZRD-website besteld worden. Daarnaast is gestart met een nieuwe methode voor het berekenen van afvalstoffenheffing.  Gebaseerd op het aantal keer dat restafval wordt aangeboden. Dit noemen we Diftar.

Afval scheiden, sorteer voor op de toekomst!

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Diftar staat voor gedifferentieerde tarieven. Dit houdt in dat u vanaf 1 januari 2023, naast een basisbedrag, per keer betaalt wanneer u uw grijze restafvalcontainer aan de straat zet of de keren dat u restafval wegbrengt naar de ondergrondse restafvalcontainer. U betaalt niet per kilo (dus niet op basis van gewicht), maar per keer dat u restafval aanbiedt.

Op 1 januari 2023.

De gemeente heeft een nieuw afvalbeleid om het restafval te verminderen. Het landelijke doel is om in 2025 nog maar 30 kilo restafval per persoon per jaar te hebben.

Zo ver zijn we nog niet. In Reimerswaal produceerden we in 2022 189 kilo en in 2021 199 kilo fijn restafval per persoon per jaar. Tweederde van al het huishoudelijk restafval bestaat uit waardevol, recyclebaar materiaal. Te grote hoeveelheden hiervan belanden in de verbrandingsoven. Er is dus nog ruimte om afval beter te scheiden in herbruikbare grondstoffen. Glas naar de glasbak, GFT in de GFT-container enzovoort.

U betaalt een basisbedrag én een bedrag voor het aantal keren dat restafval door u wordt aangeboden. U betaalt dus niet per kilo, maar per keer dat u restafval aanbiedt.

In 2023 betaalt u alleen het basistarief. Elke aanbieding of keer legen wordt geregistreerd. Dit wordt aan het eind van het jaar 2023 bij elkaar opgeteld en in de afvalstoffenheffing van 2024 verrekend.

In 2024 betaalt u het basistarief van 2024 én het aantal keer legen of aanbieden in 2023.

Basistarief 2023 
1-persoonshuishouden€ 186,00
2-persoonshuishouden€ 250,80
Meerpersoonshuishouden€ 282,00
Geen permanente bewoning of geen personen ingeschreven
in BRP
€ 282,00
Variabel tarief 
Restafvalcontainer: per keer legen€ 8,00
Ondergrondse container: per aanbieding€ 2,00


Rekenvoorbeelden: 10 x legen van restafvalcontainer in 2-persoonshuishouden

 202220232024
kostenbasistarief
€ 330,00
basistarief € 250,80
+ variabel tarief € 80,00
(10 x € 8,00)  
nader te bepalen
u betaalt€ 330,00€ 250,80

basistarief 2024 + € 80,00
(variabel tarief van 2023)

 

In 2023 betaalt u alleen het basistarief (zie: Wat zijn de tarieven?). Elke aanbieding of keer legen wordt geregistreerd. Dit wordt aan het eind van het jaar 2023 bij elkaar opgeteld en in de afvalstoffenheffing van 2024 verrekend.

In 2024 betaalt u het basistarief van 2024 én het aantal keer legen of aanbieden in 2023.

Deze keuze is mede gemaakt om de benodigde technische aanpassingen. Als de systemen moeten worden ingericht op 'betalen per kilo' is daarvoor een flinke investering in apparatuur noodzakelijk. Die investering betaalt u als inwoner. Om die reden is gekozen voor betalen per aanbieding of keer legen. Daarnaast voorkomt het dat inwoners afval bij elkaar in de container gooien op een inzameldag.

De hoeveelheid restafval die u aanbiedt is bepalend. Een huishouden dat meer restafval aanbiedt zal meer gaan betalen. Maar ook hier geldt dat afval scheiden loont en dan maakt de grootte van het huishouden niet veel meer uit. Het gaat erom dat u het afval goed kunt scheiden.

Laagbouwwoningen (woonhuizen)
Alle laagbouwwoningen beschikken over minicontainers (240 liter) die door een chip (sticker met QR-code) uniek zijn en aan het adres gekoppeld zijn. De inzamelwagen leest deze chip uit. Iedere keer dat u uw container aanbiedt, wordt dat uitgelezen en doorgegeven aan de Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD). Uitvoeringsorganisatie Sabewa verwerkt dit per huishouden tot de jaarlijkse belastingheffing. De registratie van het aantal keer legen is dus vanaf 1 januari 2023 het variabele deel van uw afvalstoffenheffing.

Hoogbouwwoningen (appartementencomplexen)
U heeft toegang tot een ondergrondse restafvalcontainer. Deze kunt u openen met de afvalpas die aan uw adres is gekoppeld. Vanaf 1 januari 2023 wordt het gebruik geregistreerd en vormt dit het uitgangspunt voor het variabele deel van uw afvalstoffenheffing. 

Nee, het afval wordt niet gewogen. De inzamelwagen registreert het legen van uw restafvalcontainer. Om dit te kunnen doen zit er een chip op de container die is gekoppeld aan uw adres. Via de afvalstoffenheffing betaalt u dan het aantal keer legen op jaarbasis. Registratie gaat dus per keer en niet op basis van gewicht.

Ja, PMD wordt eens per twee weken in zakken opgehaald. Restafval en GFT blijven eens per twee weken opgehaald worden. Ook oud papier en karton blijft op dezelfde wijze opgehaald worden of verzameld worden in containers door de verenigingen.

Nee, dat is niet het geval. Alle huishoudens betalen een basisbedrag. Alleen het variabele bedrag heeft u zelf in de hand. Hoe minder restafval u aanbiedt, hoe minder u betaalt.

PMD wordt vanaf januari 2023 iedere twee weken opgehaald in speciale plastic zakken. De zakken zijn gratis te bestellen via www.zrd.nl of tel 0115 478 100.

De zakken kunnen via de website van de Zeeuwse Reinigingsdienst, via de ZRD-app of telefonisch via 0115-478100 besteld worden. De bestelde zakken worden per post bij u bezorgd. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

De afvalkalender is te vinden via website van de Zeeuwse Reinigingsdienst of via de ZRD-app.

Ja, PMD-zakken kunnen ook bij de milieustraat afgeleverd worden. Hiervoor is een aparte container.

De ervaringen in veel andere gemeenten met Diftar leren dat dit niet het geval is of van tijdelijke aard. Wel geven inwoners de meldingen van extra dumpingen of zwerfafval vaker en sneller door en wij reageren hierop door het afval op te ruimen. De gemeente heeft het dumpen van afval strafbaar gesteld. Onze Boa’s handhaven op overtredingen en de medewerkers van de buitendienst reageren snel om het afval op te ruimen.

De gemeente heeft hierbij ‘de ogen en oren’ van de inwoners nodig. Ziet u iets wat niet hoort? Meld dit dan via www.fixi.nl.

Er zitten nog veel grondstoffen in het restafval, bijvoorbeeld GFT, verpakkingen, textiel, glas en papier. Dit is zonde want hier kunnen nieuwe producten van worden gemaakt. Als u deze grondstoffen uit het restafval haalt, hoeft u minder vaak de grijze restafvalcontainer aan de straat te zetten of de ondergrondse restafvalcontainer te gebruiken. Dit is beter voor het milieu en voor uw portemonnee.

De kosten die u voor afvalinzameling betaalt, bestaan uit twee delen:

  • U betaalt een basisbedrag per jaar.
  • U betaalt een bedrag voor het totaal aantal keer dat we uw restafvalcontainer legen. Om dit goed bij te houden, heeft de container een chip. Deze chip registreert elke keer dat wij uw container legen. Let op! Heeft een container geen chip? Dan wordt de container niet geleegd.

Nee, dat kan niet. De chip ziet of weegt niet hoeveel afval in een container zit. Met de chip houden we alleen bij hoe vaak u de container door ons laat legen.

De container is voorzien van een sticker of chip met daarop gegevens betreffende onder andere een barcode, de afvalstroom waarvoor de container is bestemd, het volume van de container, een postcode, een plaatsnaam, een straatnaam of een huisnummer. Bij het scannen wordt de afvalstroom, straatnaam en huisnummer, postcode en plaatsnaam doorgegeven.

In uw grijze restafvalcontainer mag u gerust (vuilnis)zakken gebruiken. Bedenk wel dat er meer afval in uw container past als u geen vuilniszakken gebruikt.

De ZRD zamelt in en voert het gescheiden afval ook gescheiden af bij de verwerkers. Het komt dus niet op één hoop terecht. Gescheiden afval dient als grondstof voor nieuwe producten. Zo wordt van oud glas nieuw glas gemaakt en wordt van oud papier weer nieuw papier gemaakt. Wist u trouwens dat van oud plastic onder andere kleding, (tuin)meubelen, hekwerk en vloerbedekking wordt gemaakt?

De afvalkalender is te vinden via website van de Zeeuwse Reinigingsdienst of via de ZRD-app. Hierin staan alle ophaaldagen voor afval en wegbrenglocaties voor de overige grondstoffen bij u in de buurt.

Als er verkeerd afval in de container of zak zit, zal de Zeeuwse Reinigingsdienst deze niet meenemen. Er wordt een sticker opgeplakt waarop staat wat u moet doen.

Mocht het verkeerde afval toch meegenomen worden door de ZRD, dan kan dit later resulteren in een afkeur van het aangeboden afval. Dit houdt in dat het afval niet gerecycled kan worden en het verbrand wordt. Dit levert een boete voor de gemeente op die kan leiden tot het verhogen van de afvalstoffenheffing.

Onderstaande tips helpen om samen onze gemeente netjes en opgeruimd te houden:

  • Zet de zak pas buiten op de inzameldag of hooguit de avond ervoor.
  • Bind de zak goed dicht.
  • Maak meerdere zakken aan elkaar vast.
  • Hang geen zakken aan ondergrondse containers en zet ze niet op de onderplaat.
  • Bind zakken niet vast aan hekken of palen.
  • Bied de zak aan op de aanbiedplaats waar ook de containers worden aangeboden.

Denkt u recht te hebben op kwijtschelding dan kunt u een aanvraag doen bij uitvoeringsorganisatie Sabewa. Zij verzorgen de kwijtscheldingen voor gemeente Reimerswaal.

Inwoners die door een chronische ziekte of medische beperking veel medisch afval hebben, bieden dat afval aan bij het restafval. Voor hen is het vaak onmogelijk om hun restafval minder vaak aan te bieden en zo in aanmerking te komen voor een lagere afvalstoffenheffing. Zij kunnen onder bepaalde voorwaarden gebruikmaken van de medische regeling van de gemeente Reimerswaal.

Wat houdt de korting op de afvalstoffenheffing in:

U betaalt het gemiddeld aantal keer legen (restafvalcontainer) of aanbiedingen (ondergrondse container) dat is vastgesteld door de gemeente. Alles dat daarboven komt wordt kwijtgescholden. Heeft u een extra restafvalcontainer voor medisch afval? Dit kost u niets extra.

Gemiddeld aantal keer legen/aanbiedingen in 2023:

1-persoonshuishouden10 keer legen/40 aanbiedingen
2-persoonshuishouden11 keer legen/44 aanbiedingen
meerpersoonshuishouden13 keer legen/52 aanbiedingen

                
* Let op: elk huishouden betaalt in 2023 alleen het basistarief afvalstoffenheffing. In 2024 betaalt u het basistarief afvalstoffenheffing + het aantal keer legen/aanbiedingen in 2023.

U mag geen huishoudelijk restafval bij de milieustraat brengen. Restafval moet in uw restafvalcontainer of in de ondergrondse restafvalcontainer. Dit doen we, omdat het scheiden van afval belangrijk is. PMD-zakken kunnen wel bij de milieustraat afgeleverd worden. Hiervoor is een aparte container.

De medewerkers van de milieustraat kunnen controleren welk afval u komt brengen.

Wanneer u informatie mist, kunt u contact opnemen met gemeente Reimerswaal via telefoon 0113 395 000 of mail afval@reimerswaal.nl. Informatie over afvalscheiding kunt u vinden op www.zrd.nl of in de ZRD-app.