Waarom willen we een energielandschap?

De komende decennia gaan we definitief afscheid nemen van onze fossiele brandstoffen. De transformatie naar duurzame energie is onomkeerbaar en ruimtebeslag is onvermijdelijk. De gemeente Reimerswaal, bedrijvig en ondernemend als ze is, verbruikt heel veel energie. Reimerswaal heeft het op twee na hoogste energieverbruik van alle Zeeuwse gemeenten. Wij nemen dan ook onze verantwoordelijkheid om naast energie te besparen deze ook duurzaam op te wekken.

De gemeenteraad heeft de ambitie uitgesproken om samen te willen werken in de regio en bij te willen dragen aan de doelstellingen van het Zeeuws Energieakkoord, onze Regionale Energie Strategie. Meer informatie over het Zeeuws Energieakkoord is te vinden op www.zeeuwsenergieakkoord.nl