Vuur stoken, melden

  • 1 Huidige: Toelichting
  • 2 Uw gegevens
  • 3 Overige gegevens
  • 4 Voorbeeldweergave
  • 5 Voltooid
Verplicht Aanduiding van verplicht veld

Let op:

  • Melden dat u gaat stoken moet u minimaal 3 dagen van te voren doen.
  • U geeft straks bij de melding het zaaknummer van de stookontheffing en de datum van de verleende stookontheffing door. Na bevestiging van de gemeente kunt u daadwerkelijk starten met stoken.
  • Het verbranden mag niet plaatsvinden bij mist, regen of bij windkracht 5 Beaufort of hoger.
  • Er dienen voldoende blusmiddelen aanwezig te zijn.

Het stookverbod geldt niet als er sprake is van vuur door middel van kaarsen, fakkels, vuurkorven en/of terrashaarden. Ook geldt het stookverbod niet als het een vuur is om op te koken, bakken en braden, mits het geen brandgevaar oplevert voor de omgeving.